Daftar buku

UU, Peraturan-Peraturan
No
Judul Buku Pengarang Penerbit Cet Y/N
81 15278 Undang Undang Penataan Ruang Fokusmedia FM 1
82 16403 Undang Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Fokusmedia FM 0
83 16337 Undang Undang Pokok Pers Ml Gandhi PT Raja Grafindo Persada 1
84 16404 Undang Undang Wakaf Fokusmedia FM 1
85 16352 Undang Undang Wilayah Negara Fokusmedia FM 1
86 16475 Undang-undang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Fokusmedia Fokusmedia 1
87 22976 Undang-undang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Fokusmedia Fokusmedia 1
88 32723 Undang-undang Dalam Era Teknologi Sakina Shaik Ahmad Yusoff Fakulti 1
89 17793 Undang-undang Guru Dan Dosen Fokusmedia Fokus Media 1
90 31581 Undang-undang Guru Dan Dosen Fokusmedia Fokus Media 1
91 23208 Undang-undang HAM Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Afnil Guza Asa Mandiri 11
92 32725 Undang-Undang Industri Pengguna Dan Alam Sekitar Kamal Halili Hassan Universiti Kebangsaan Malaysia 1
93 16652 Undang-Undang Kehutanan Dan Illegal Logging Fokusmedia Fokusmedia 1
94 20189 Undang-Undang Kehutanan Dan Illegal Logging Fokusmedia Fokusmedia 1
95 20195 Undang-Undang Kehutanan Dan Illegal Logging Fokusmedia Fokusmedia 1
96 16387 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Dan Mahkamah Agung Fokus Media Fokus Media 1
97 18502 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Dan Mahkamah Agung Fokus Media Fokus Media 1
98 16435 Undang-undang Ketransmigrasian Fokus Media Fokusmedia 0
99 15845 Undang-undang Narkotika Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Fokusmedia FM 1
100 16396 Undang-undang Narkotika Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Fokusmedia FM 1