Daftar buku

Sosiologi
No
Judul Buku Pengarang Penerbit Cet Y/N
41 28361 Patologi Sosial Jil 1 Kartini Kartono Rajawali Press 14
42 28120 Pendidikan Kewarganegaraan Sri Harini Dwiyatmi Pustaka Pelajar 1
43 28121 Pendidikan Kewarganegaraan Sri Harini Dwiyatmi Pustaka Pelajar 1
44 28122 Pendidikan Kewarganegaraan Sri Harini Dwiyatmi Pustaka Pelajar 1
45 28123 Pendidikan Kewarganegaraan Sri Harini Dwiyatmi Pustaka Pelajar 1
46 13234 Pengantar Antropologi Koentjaraningrat Rineka Cipta 2
47 13247 Pengantar Antropologi 1 Koentjaraningrat Rineka Cipta 2
48 33603 Pengantar Antropologi 1 Koentjaraningrat Rineka Cipta 4
49 33604 Pengantar Antropologi 1 Koentjaraningrat Rineka Cipta 4
50 33605 Pengantar Antropologi 1 Koentjaraningrat Rineka Cipta 4
51 33606 Pengantar Antropologi 1 Koentjaraningrat Rineka Cipta 4
52 13235 Pengantar Antropologi II Koentjaraningrat Rineka Cipta 1
53 14205 Pengantar Antropologi II Koentjaraningrat Rineka Cipta 1
54 14952 Pengantar Antropologi II Koentjaraningrat Rineka Cipta 1
55 15366 Pengantar Antropologi II Koentjaraningrat Rineka Cipta 1
56 15740 Pengantar Antropologi II Koentjaraningrat Rineka Cipta 1
57 15741 Pengantar Antropologi II Koentjaraningrat Rineka Cipta 1
58 15967 Pengantar Antropologi II Koentjaraningrat Rineka Cipta 1
59 16055 Pengantar Antropologi II Koentjaraningrat Rineka Cipta 1
60 17174 Pengantar Antropologi II Koentjaraningrat Rineka Cipta 1