Daftar buku

Sosial dan Budaya Islam
No
Judul Buku Pengarang Penerbit Cet Y/N
41 13393 Islam & Development Sri Mulyati Titian Ilahi Press 1
42 13648 Islam & Development Sri Mulyati Titian Ilahi Press 1
43 12874 Islam Agama Peradaban Nurcholish Madjid Paramadina 2
44 13049 Islam Agama Peradaban Nurcholish Madjid Paramadina 2
45 13630 Islam Agama Peradaban Nurcholish Madjid Paramadina 2
46 13916 Islam Dalam Masyarakat Kontemporer Ebrahim Elkhouly Gema Risalah Press 2
47 12919 Islam Dan Negara Bahtiar Effendy Paramadina 1
48 14098 Islam Dan Negara Bahtiar Effendy Paramadina 1
49 13921 Islam Dan Orang Indonesia Di Australia Deddy Mulyana Logos 1
50 13962 Islam Dan Orang Indonesia Di Australia Deddy Mulyana Logos 1
51 13902 Islam Dan Permasalahan Sosial Ahmad Qodri Azizy LKiS 1
52 13562 Islam Dan Tantangan Ekonomi Umer Chapra Gema Insani 1
53 14094 Islam Dan Tantangan Ekonomi Umer Chapra Gema Insani 1
54 12875 Islam Dan Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer Pustaka Pelajar 3
55 13821 Islam Dan Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer Pustaka Pelajar 3
56 13009 Islam Untuk Disiplin Ilmu Antropologi Komaruddin Hidayat Depag RI 0
57 13010 Islam Untuk Disiplin Ilmu Antropologi Komaruddin Hidayat Depag RI 0
58 13011 Islam Untuk Disiplin Ilmu Antropologi Komaruddin Hidayat Depag RI 0
59 13012 Islam Untuk Disiplin Ilmu Antropologi Komaruddin Hidayat Depag RI 0
60 13016 Islam Untuk Disiplin Ilmu Antropologi Komaruddin Hidayat Depag RI 0