Daftar buku

Sosial dan Budaya Islam
No
Judul Buku Pengarang Penerbit Cet Y/N
21 14096 Berpolitik Untuk Agama A Gaffar Aziz Pustaka Pelajar 1
22 13776 Dalam Cahaya Al-Qur`an Tafsir Ayat-ayat Sosial-politik Syu`bah Asa PT. Gramedia Pustaka Utama 0
23 13943 Dalam Cahaya Al-Qur`an Tafsir Ayat-ayat Sosial-politik Syu`bah Asa PT. Gramedia Pustaka Utama 0
24 31892 Ekonomi Islam Akhmad Mujahidin Rajawali Press 1
25 31877 Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer Adiwarman A Karim Gema Insani Press 1
26 28272 Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis Nurul Huda Kencana 2
27 28273 Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis Nurul Huda Kencana 2
28 28274 Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis Nurul Huda Kencana 2
29 23460 Ekonomi Mikro Islam Adiwarman A Karim Rajawali Pres 5
30 23803 Ekonomi Mikro Islam Adiwarman A Karim Rajawali Pres 5
31 28214 Ekonomi Mikro Islam Sukarno Wibowo CV Pustaka Setia 1
32 28215 Ekonomi Mikro Islam Sukarno Wibowo CV Pustaka Setia 1
33 28216 Ekonomi Mikro Islam Sukarno Wibowo CV Pustaka Setia 1
34 31865 Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga Adiwarman A Karim Rajawali Pres 1
35 31871 Etika Bisnis Islami Muhammad UPP AMP YKPN 1
36 13930 ETOS Iman,ilmu Dan Amal Dalam Gerakan Islam H Rusjdi Hamka Pustaka Pandjimas 1
37 13629 Feminisme Dan Islam Mai Yamani Yayasan Adikarya 1
38 14090 Feminisme Dan Islam Mai Yamani Yayasan Adikarya 1
39 18381 Feminisme Dan Islam Mai Yamani Yayasan Adikarya 1
40 12966 Islam & Development Sri Mulyati Titian Ilahi Press 1