Daftar buku

Sosial dan Budaya Islam
No
Judul Buku Pengarang Penerbit Cet Y/N
161 13897 Produksi Dalam Islam Rustam Effendi Magistra Insania 1
162 13915 Produksi Dalam Islam Rustam Effendi Magistra Insania 1
163 13919 Produksi Dalam Islam Rustam Effendi Magistra Insania 1
164 14021 Produksi Dalam Islam Rustam Effendi Magistra Insania 1
165 12908 Re Politisasi Islam Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik Bachtiar Effendy PT.Mizan Pustaka 0
166 13406 Re Politisasi Islam Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik Bachtiar Effendy PT.Mizan Pustaka 0
167 13739 Re Politisasi Islam Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik Bachtiar Effendy PT.Mizan Pustaka 0
168 14011 Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa Konsep Estetika Beryl C Syamwil Yayasan Festifal Istiqlal 1
169 12839 Sejarah Sosial Ummat Islam Lapidus PT RajaGrafindo Persada 1
170 12945 Sejarah Sosial Ummat Islam Lapidus PT RajaGrafindo Persada 1
171 27084 Sistem Moneter Islam Umer Chapra Gema Insani 1
172 13874 The Venture Of Islam Marshall Gs Hodgson Paramadina 0
173 13977 The Venture Of Islam Marshall Gs Hodgson Paramadina 0
174 13708 Tradisi Pesantren Zamakhsyari Dhofier LP3ES 1