Daftar buku

Sosial dan Budaya Islam
No
Judul Buku Pengarang Penerbit Cet Y/N
101 13021 Islam Untuk Disiplin Ilmu Sosiologi Komaruddin Hidayat Depag RI 1
102 13022 Islam Untuk Disiplin Ilmu Sosiologi Komaruddin Hidayat Depag RI 1
103 31872 Islamic Financial Management Veithzal Rivai Rajawali Press 1
104 13662 Kekuatan Islam Dan Pergulatan Kekuasaan Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto Aminudin Pustaka Pelajar 1
105 14003 Kekuatan Islam Dan Pergulatan Kekuasaan Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto Aminudin Pustaka Pelajar 1
106 14006 Kekuatan Islam Dan Pergulatan Kekuasaan Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto Aminudin Pustaka Pelajar 1
107 32840 Kepemimpinan Dan Keorganisasian Imam Moedjiono UII Pres 1
108 32841 Kepemimpinan Dan Keorganisasian Imam Moedjiono UII Pres 1
109 32842 Kepemimpinan Dan Keorganisasian Imam Moedjiono UII Pres 1
110 32843 Kepemimpinan Dan Keorganisasian Imam Moedjiono UII Pres 1
111 13653 Konsep Ijtihad Al-syaukani Nasrun Rusli Logos 1
112 14123 Kyai Dan Perubahan Sosial Hiroko Horikoshi P3M 1
113 12537 Menggagas Ilmu Ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi Pustaka Pelajar 1
114 13611 Menggagas Ilmu Ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi Pustaka Pelajar 1
115 13612 Menggagas Ilmu Ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi Pustaka Pelajar 1
116 13683 Menggagas Ilmu Ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi Pustaka Pelajar 1
117 13180 Menjawab Tantangan Zaman II Toto Tasmara PT.Dana Bhakti Wakaf 0
118 13882 Menjawab Tantangan Zaman II Toto Tasmara PT.Dana Bhakti Wakaf 0
119 12911 Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Ekonisia 1
120 13182 Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Ekonisia 1