Daftar buku

No Kode Nama Pengarang Penerbit Cet Y/N
1 10878 Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia sentosa sembiring Nuansa Aulia 1
2 10863 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan djaja s meliala Nuansa Aulia Bandung 1
3 10862 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan djaja s meliala Nuansa Aulia Bandung 1
4 10861 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan djaja s meliala Nuansa Aulia Bandung 1
5 12587 Undang undang ketenagalistrikan fokusmedia FM 0
6 14429 Undang-undang Pokok Pers ml gandhi CV.Rajawali 0
7 14443 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional malik fadjar Biro hukum dan organisasi sekretariat jendral Pendidikan Nasional 1
8 14444 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional malik fadjar Biro hukum dan organisasi sekretariat jendral Pendidikan Nasional 1
9 14445 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional malik fadjar Biro hukum dan organisasi sekretariat jendral Pendidikan Nasional 1
10 14446 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional malik fadjar Biro hukum dan organisasi sekretariat jendral Pendidikan Nasional 1
11 14447 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional malik fadjar Biro hukum dan organisasi sekretariat jendral Pendidikan Nasional 1
12 14448 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional malik fadjar Biro hukum dan organisasi sekretariat jendral Pendidikan Nasional 1
13 14449 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional malik fadjar Biro hukum dan organisasi sekretariat jendral Pendidikan Nasional 1
14 14450 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional malik fadjar Biro hukum dan organisasi sekretariat jendral Pendidikan Nasional 1
15 14451 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional malik fadjar Biro hukum dan organisasi sekretariat jendral Pendidikan Nasional 1
16 14452 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional malik fadjar Biro hukum dan organisasi sekretariat jendral Pendidikan Nasional 1
17 14453 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional malik fadjar Biro hukum dan organisasi sekretariat jendral Pendidikan Nasional 1
18 14454 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional malik fadjar Biro hukum dan organisasi sekretariat jendral Pendidikan Nasional 1
19 14455 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional malik fadjar Biro hukum dan organisasi sekretariat jendral Pendidikan Nasional 1
20 14456 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional malik fadjar Biro hukum dan organisasi sekretariat jendral Pendidikan Nasional 1
21 14478 himpunan undang-undang dan peraturan kearsipan republik indonesia aw widjaya Rajawali Press 1
22 14510 himpunan undang-undang informasi publik afnil guza asa mandiri 2
23 14527 himpunan undang-undang dan peraturan kearsipan republik indonesia aw widjaya Rajawali Press 1
24 14670 undang-undang politik fokusmedia Fokusmedia 1
25 14782 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekretariat jendral mpr ri Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 0
26 14783 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekretariat jendral mpr ri Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 0
27 14784 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekretariat jendral mpr Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 0
28 14785 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 0
29 14786 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 0
30 14790 undang-undang Telekomunikasi 1999 sinar grafika Sinar Grafika Offset 1
31 14893 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS bachruddin jusuf habibie Media Pressindo Yogyakarta 1
32 14895 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS bachruddin jusuf habibie Media Pressindo Yogyakarta 1
33 14920 himpunan undang-undang informasi publik afnil guza asa mandiri 2
34 15117 himpunan undang-undang dan peraturan kearsipan republik indonesia aw widjaya Rajawali Press 1
35 15410 Undang-undang dasar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila bp7 BP-7 0
36 15792 undang-undang politik fokusmedia Fokusmedia 1
37 15823 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional malik fadjar Biro hukum dan organisasi sekretariat jendral Pendidikan Nasional 1
38 15889 Undang-undang Telekomunikasi hinca ip pandjaitan Internews Indonesia 1
39 15894 undang-undang pajak penghasilan fokusmedia Fokusmedia 1
40 16078 empat undang-undang Transportasi fokusmedia Fokusmedia 0
41 16129 himpunan undang-undang dan peraturan kearsipan republik indonesia aw widjaya Rajawali Press 1
42 16141 Undang-undang Perkawinan & Pengangkatan Anak fokus media Fokus Media 3
43 16144 Undang-undang Perkawinan & Pengangkatan Anak fokus media Fokus Media 3
44 16149 Undang-undang Republik Indonesia No.40 Tahun 1999 departemen penerangan ri Direktorat Publikasi, Ditjen PPG, Deppen RI 0
45 16150 Undang-undang Republik Indonesia No.40 Tahun 1999 departemen penerangan republik indonesia Direktorat Publikasi, Ditjen PPG, Deppen RI 0
46 16224 Undang-undang Perpajakan Tahun 2000 citra umbara Citra Umbara 0
47 16284 undang-undang pengelolaan sumber daya air fokusmedia Fokusmedia 1
48 16288 undang-undang peradilan umum fokusmedia Fokusmedia 1
49 16389 undang-undang peradilan umum fokusmedia Fokusmedia 1
50 16394 Undang-undang No.37 Tahun 2004 fokus media Fokusmedia 3
51 16435 Undang-undang Ketransmigrasian fokus media Fokusmedia 0
52 16439 Undang-Undang RI No.1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara fokus media Fokusmedia 2
53 16442 Undang-undang Perbankan Syariah Dan Surat Berharga Syariah Negara fokusmedia Fokusmedia 0
54 16448 Undang-Undang RI No.1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara fokusmedia Fokusmedia 2
55 16452 Undang-undang Dasar 1945 bp-7 BP-7 Pusat 0
56 16453 Undang-undang Dasar 1945 bp7 BP-7 Pusat 0
57 16469 Undang-undang Perbankan Syariah Dan Surat Berharga Syariah Negara fokusmedia Fokusmedia 0
58 16648 Kitab Undang-undang PTUN eman suparman Fokusmedia 0
59 16652 Undang-Undang Kehutanan dan Illegal Logging fokusmedia Fokusmedia 1
60 16900 Undang-undang MPR, DPR, DPD,dan DPRD fokusmedia Fokusmedia 1
61 17154 Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia fokusmedia Fokusmedia 1
62 17793 Undang-undang Guru dan Dosen fokusmedia Fokus Media 1
63 18506 undang-undang pengelolaan sumber daya air fokusmedia Fokusmedia 1
64 18516 undang-undang wakaf fokusmedia Fokusmedia 1
65 18957 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional malik fadjar Biro hukum dan organisasi sekretariat jendral Pendidikan Nasional 1
66 19007 Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang Sisdiknas anwar arifin Depag RI 1
67 19008 Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang Sisdiknas anwar arifin Depag RI 1
68 20189 Undang-Undang Kehutanan dan Illegal Logging fokusmedia Fokusmedia 1
69 20195 Undang-Undang Kehutanan dan Illegal Logging fokusmedia Fokusmedia 1
70 20197 empat undang-undang Transportasi fokusmedia Fokusmedia 0
71 20332 Himpunan Undang-undang Kepegawaian 2002-2004 nur alam PT.Raja Grafindo Persada 3
72 20415 Himpunan Undang-undang Pokok dengan penjelasan dan Peraturan Pelengkap sofyan effendi Ghalia Indonesia 1
73 22355 Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang Sisdiknas anwar arifin Depag RI 1
74 22449 Undang-undang MPR, DPR, DPD,dan DPRD fokusmedia Fokusmedia 1
75 23016 Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang Sisdiknas anwar arifin Depag RI 1
76 23096 Undang-undang dasar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila bp7 BP-7 0
77 23150 Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang Sisdiknas anwar arifin Depag RI 1
78 23206 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas citra umbara Citra Umbara Bandung 7
79 23207 Undang-undang republik Indonesia Nomor 32 & 33 Tahun 2004 Tentang otonomi Daerah citra umbara Citra Umbara Bandung 1
80 23208 Undang-undang HAM Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga afnil guza Asa Mandiri 11
81 23218 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan R.I citra umbara Citra Umbara Bandung 0
82 24936 undang-undang politik fokusmedia Fokusmedia 1
83 24937 undang-undang politik fokusmedia Fokusmedia 1
84 24938 undang-undang politik fokusmedia Fokusmedia 1
85 24939 undang-undang politik fokusmedia Fokusmedia 1
86 24941 undang-undang politik fokusmedia Fokusmedia 1
87 27457 Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 22 Tahun 2011 karmin CV.Cipta Media Indonesia 1
88 27458 Permendagri No.53 Tahun 2011 karmin CV. Cipta Media Indonesia 1
89 31581 Undang-undang Guru dan Dosen fokusmedia Fokus Media 1
90 32723 Undang-undang dalam era teknologi sakina shaik ahmad yusoff Fakulti 1
91 32725 Undang-Undang Industri Pengguna Dan Alam Sekitar kamal halili hassan Universiti Kebangsaan Malaysia 1
92 34584 Perundang-undangan sosial dan Pekerjaan Sosial sugeng pujileksono Setara Press 1
93 34585 Perundang-undangan sosial dan Pekerjaan Sosial sugeng pujileksono Setara Press 1
94 34982 Undang-undang Pajak Lengkap j. eko lasmana Mitra Wacana Media 0
95 34983 Undang-undang Pajak Lengkap j. eko lasmana Mitra Wacana Media 0