Daftar buku

No Kode Nama Pengarang Penerbit Cet Y/N
1 11075 Asas-asas Ekonomi Islam sholahuddin PT Raja Grafindo Persada 1
2 10694 Mereka menjawab Islam Menjawab zakir naik Aqwam 5
3 10658 Sejarah Peradaban Islam badri yatim PT.Raja Grafindo Persada 20
4 10649 Sejarah pendidikan islam zuhairini Bumi Aksara 5
5 10641 Kunci ibadah dengan bimbingan shalat lengkap moh juhri Sayyidah 1
6 10616 Satu Tuhan Banyak Agama pandangan sufistik ibn Arabi,Rumi dan Al-Jili media zainul bahri Mizan 1
7 10583 Ilmu Fiqh zakiah daradjat Dana Bhakti Wakaf 1
8 10582 Hukum Islam Di Indonesia ahmad rofiq PT Raja Grafindo Persada 6
9 10581 Fikih Kontroversi saiful islam mubarak Syaamil 1
10 9932 Benteng Ghaib wahid abdussalam bali Aqwam 1
11 12113 Hukum Islam dan Peradilan Agama mohammad daud ali PT RajaGrafindo Persada 1
12 12782 Perbandingan agama zakiah daradjat Bumi Aksara 1
13 12827 Dasar-dasar islam abul a'la maududi pustaka 2
14 12828 Kaidah Fiqh sejarah dan kaidah asasi jaih mubarok PT.Raja Grafindo Persada 1
15 12829 Dinamika pemikiran islam di perguruan tinggi nurcholish madjid Logos 1
16 12830 Dinamika pemikiran islam di perguruan tinggi nurcholish madjid Logos 1
17 12831 pendidikan agama islam mohammad daud ali PT.Raja Grafindo Persada 1
18 12832 Awas terjebak murtad syaikh sulaiman nashir Al-fajr 1
19 12833 Awas terjebak murtad syaikh sulaiman nashir Al-fajr 1
20 12834 Awas terjebak murtad syaikh sulaiman nashir Al-fajr 1
21 12835 Agar anak mudah menghafal al-qur'an hamdan hamud alhajiri darus sunnah 2
22 12836 Agar anak mudah menghafal al-qur'an hamdan hamud alhajiri darus sunnah 2
23 12837 Agar anak mudah menghafal al-qur'an hamdan hamud alhajiri darus sunnah 2
24 12838 ilmu pendidikan islam nur uhbiyati Pustaka Setia 2
25 12842 ironi satu kota tiga tuhan taufiqulhadi Paramadina 1
26 12843 fiqh siyasah ajaran sejarah dan pemikiran suyuthi pulungan PT RajaGrafindo Persada 4
27 12847 jalan baru islam taufik abdullah Mizan 2
28 12850 islam reformasi azyumardi azra PT RajaGrafindo Persada 1
29 12851 islam reformasi azyumardi azra PT RajaGrafindo Persada 1
30 12852 perwakafan tanah di indonesia adijani alalabij PT RajaGrafindo Persada 4
31 12855 Sejarah pendidikan islam zuhairini Bumi Aksara 5
32 12856 empat puluh wasiat nabi tentang kesehatan wasim fathullah aqwamedika 2
33 12858 empat puluh wasiat nabi tentang kesehatan wasim fathullah aqwamedika 2
34 12911 Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam muhammad Ekonisia 1
35 12927 islam vis-a-vis pancasila faisal ismail mitra cendekia 4
36 12928 politik islam kelangsungan dan perubahan john obert voll Titian Ilahi Press 1
37 12930 Al islam teungku muhammad hasbi ash shiddieqy PT Pustaka Rizki Putra 1
38 12938 dosa dalam islam abu ahmadi PT Rineka Cipta 2
39 12939 Al islam 2 teungku muhammad hasbi ash shiddieqy PT Pustaka Rizki Putra 1
40 12941 asal usul dan perkembangan islam asghar ali engineer Pustaka Pelajar 1
41 12966 Islam & Development sri mulyati Titian Ilahi Press 1
42 12968 wajah dunia islam muhammad sayyid buku islam utama 4
43 12969 islam rasional harun nasution Mizan 6
44 12971 da'wah islam dengan pembangunan masyarakat desa surjadi Mandar Maju 4
45 12972 dinamika islam kultural amin abdullah Mizan 1
46 12974 modernisme dan fundamentalisme dalam politik islam yusril ihza mahendra Paramadina 1
47 12976 modernisme dan fundamentalisme dalam politik islam yusril ihza mahendra Paramadina 1
48 12982 islam untuk disiplin ilmu ekonomi muharam marzuki Depag RI 4
49 12988 islam (sistem nilai terpadu) muhammad abdulrahim yayasan pembina sari insan 2
50 12995 metodologi penelitian pemikiran ekonomi islam muhamad Ekonisia 1
51 13067 Jejak rohani sang guru suci dennis lardner carmody Murai kencana 1
52 13071 Kunci ibadah dengan bimbingan shalat lengkap moh juhri Sayyidah 1
53 13076 Sejarah pendidikan islam zuhairini Bumi Aksara 5
54 13080 motivasi peningkatan peranan wanita menurut ajaran islam latifah muchtar Depag RI 1
55 13081 ilmu pendidikan islam nur uhbiyati Pustaka Setia 2
56 13083 Asas-asas Ekonomi Islam sholahuddin PT Raja Grafindo Persada 1
57 13084 hukum pidana islam rahmat hakim pustaka setia bandung 1
58 13086 islam dan masyarakat banjar alfani daud PT RajaGrafindo Persada 1
59 13087 islam dan masyarakat banjar alfani daud PT RajaGrafindo Persada 1
60 13088 relevansi islam dengan sains teknologi hamzah yaqub PT Almaarif 1
61 13102 dosa dalam islam abu ahmadi PT Rineka Cipta 2
62 13104 umat islam dan perubahan zaman amidhan CV multi yasa 1
63 13105 kaidah-kaidah hukum islam ilmu ushulul fiqh abdul wahhab khallaf PT RajaGrafindo Persada 7
64 13149 metodologi penelitian pemikiran ekonomi islam muhamad Ekonisia 1
65 13162 Jejak rohani sang guru suci dennis lardner carmody Murai kencana 1
66 13172 Al- Islam teungku muhammad hasbi ash shiddieqy PT Pustaka Rizki Putra 2
67 13179 Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi arief furqan Dapertamen Agama RI 4
68 13182 Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam muhammad Ekonisia 1
69 13185 Fikih Kontroversi saiful islam mubarak Syaamil 1
70 13194 asas-asas pendidikan islam hasan langgulung PT Al Husna Zikra 1
71 13207 islam untuk disiplin ilmu ekonomi muharam marzuki Depag RI 4
72 13227 Satu Tuhan Banyak Agama pandangan sufistik ibn Arabi,Rumi dan Al-Jili media zainul bahri Mizan 1
73 13263 Kaidah Fiqh sejarah dan kaidah asasi jaih mubarok PT.Raja Grafindo Persada 1
74 13266 jalan baru islam taufik abdullah Mizan 2
75 13349 islam untuk disiplin ilmu ekonomi muharam marzuki Depag RI 4
76 13350 islam untuk disiplin ilmu ekonomi muharam marzuki Depag RI 4
77 13351 islam untuk disiplin ilmu ekonomi muharam marzuki Depag RI 4
78 13370 Dinamika pemikiran islam di perguruan tinggi fuaduddin Logos 1
79 13371 islam untuk disiplin ilmu psikologi hanna djumhana Depag RI 1
80 13372 islam untuk disiplin ilmu psikologi hanna djumhana Depag RI 1
81 13373 islam untuk disiplin ilmu psikologi hanna djumhana Depag RI 1
82 13378 islam landasan alternatif administrasi pembangunan muhammad alburaey CV Rajawali 1
83 13379 Al islam 2 teungku muhammad hasbi ash shiddieqy PT Pustaka Rizki Putra 1
84 13385 islam (sistem nilai terpadu) muhammad abdulrahim yayasan pembina sari insan 2
85 13387 dasr-dasar agama islam zakiah daradjat Bulan Bintang 8
86 13388 dasr-dasar agama islam zakiah daradjat Bulan Bintang 8
87 13391 reorientasi pendidikan islam jusuf amir feisal Gema Insani Press 1
88 13392 Hukum Islam dan Peradilan Agama mohammad daud ali PT RajaGrafindo Persada 1
89 13393 Islam & Development sri mulyati Titian Ilahi Press 1
90 13395 Dinamika pemikiran islam di perguruan tinggi komaruddin hidayat Logos 1
91 13396 anatomi masyarakat islam yusuf alqardhawy Buku Islam Utama 1
92 13397 anatomi masyarakat islam yusuf alqardhawy Buku Islam Utama 1
93 13412 Kaidah Fiqh sejarah dan kaidah asasi jaih mubarok PT.Raja Grafindo Persada 1
94 13450 Dinamika pemikiran islam di perguruan tinggi fuaduddin Logos 1
95 13454 motivasi peningkatan peranan wanita menurut ajaran islam latifah muchtar Depag RI 1
96 13455 Pembaharuan Dalam Islam harun nasution PT Bulan Bintang 11
97 13464 Watak Pendidikan Islam hery noor Friska Agung Jakarta 1
98 13465 Watak Pendidikan Islam hery noer aly Friska Agung Jakarta 1
99 13469 islam untuk disiplin ilmu psikologi hanna djumhana Depag RI 1
100 13472 islam untuk disiplin ilmu psikologi hanna djumhana Depag RI 1
101 13475 Dinamika pemikiran islam di perguruan tinggi fuaduddin Logos 1
102 13481 islam untuk disiplin ilmu psikologi hanna djumhana Depag RI 1
103 13490 kaidah-kaidah hukum islam ilmu ushulul fiqh abdul wahhab khallaf PT RajaGrafindo Persada 7
104 13491 islam (sistem nilai terpadu) muhammad abdulrahim yayasan pembina sari insan 2
105 13501 perwakafan tanah di indonesia adijani alalabij PT RajaGrafindo Persada 4
106 13505 Jejak rohani sang guru suci dennis lardner carmody Murai kencana 1
107 13514 relevansi islam dengan sains teknologi hamzah yaqub PT Almaarif 1
108 13552 reorientasi pendidikan islam jusuf amir feisal Gema Insani Press 1
109 13557 anatomi masyarakat islam yusuf alqardhawy Buku Islam Utama 1
110 13562 islam dan tantangan ekonomi umer chapra Gema Insani 1
111 13563 peradilan islam dalam tatanan masyarakat indonesia cik hasan bisri PT Remadja Rosdakarya 2
112 13571 fiqh siyasah ajaran sejarah dan pemikiran suyuthi pulungan PT RajaGrafindo Persada 4
113 13575 peradilan islam dalam tatanan masyarakat indonesia cik hasan bisri PT Remadja Rosdakarya 2
114 13607 Al islam 2 teungku muhammad hasbi ash shiddieqy PT Pustaka Rizki Putra 1
115 13610 metodologi pengajaran agama islam munzier suparta amissco 1
116 13614 islam rasional harun nasution Mizan 6
117 13620 asas-asas pendidikan islam hasan langgulung PT Al Husna Zikra 1
118 13628 Hukum Islam Di Indonesia ahmad rofiq PT Raja Grafindo Persada 6
119 13629 feminisme dan islam mai yamani Yayasan Adikarya 1
120 13648 Islam & Development sri mulyati Titian Ilahi Press 1
121 13661 Hukum Islam dan Peradilan Agama mohammad daud ali PT RajaGrafindo Persada 1
122 13679 islam rasional harun nasution Mizan 6
123 13680 islam untuk disiplin ilmu ekonomi muharam marzuki Depag RI 4
124 13698 pengantar hukum islam 2 hasbi ash shiddieqy Bulan Bintang 6
125 13704 hukum keluarga islam di dunia islam muhammad amin summa PT RajaGrafindo Persada 2
126 13710 metodologi pengajaran agama islam ahmad tafsir remaja rosdakarya 1
127 13712 hukum islam dan pluralitas sosial said agil husin al munawar penamadani 1
128 13719 pengantar hukum islam hasbi ash shiddieqy Bulan Bintang 6
129 13724 ironi satu kota tiga tuhan taufiqulhadi Paramadina 1
130 13727 ironi satu kota tiga tuhan taufiqulhadi Paramadina 1
131 13756 Sejarah pendidikan islam zuhairini Bumi Aksara 5
132 13771 ilmu pendidikan islam nur uhbiyati Pustaka Setia 2
133 13780 Islam fazlur rahman Pustaka 4
134 13783 islam untuk disiplin ilmu ekonomi muharam marzuki Depag RI 4
135 13785 Pendidikan Agama Islam zakiah daradjat Departemen Agama RI 0
136 13790 relevansi islam dengan sains teknologi hamzah yaqub PT Almaarif 1
137 13792 Fikih Kontroversi saiful islam mubarak Syaamil 1
138 13795 Asas-Asas Hukum Islam saidus syahar Alumni 0
139 13800 jalan baru islam taufik abdullah Mizan 2
140 13802 relevansi islam dengan sains teknologi hamzah yaqub PT Almaarif 1
141 13837 tindak pidana dalam syariat islam abdur rahman i doi PT Rineka Cipta 1
142 13838 asas-asas hukum pidana islam ahmad hanafi Bulan Bintang 5
143 13843 sistem ethika islami rachmat djatnika Pustaka Panjimas Jakarta 2
144 13859 Asas-asas Ekonomi Islam sholahuddin PT Raja Grafindo Persada 1
145 13880 Dinamika pemikiran islam di perguruan tinggi fuaduddin Logos 1
146 13881 metodologi pengajaran agama islam ahmad tafsir remaja rosdakarya 1
147 13897 produksi dalam islam rustam effendi magistra insania 1
148 13902 islam dan permasalahan sosial ahmad qodri azizy LKiS 1
149 13910 islam aktual jalaluddin rakhmat MIzan 15
150 13915 produksi dalam islam rustam effendi magistra insania 1
151 13916 islam dalam masyarakat kontemporer ebrahim elkhouly gema risalah press 2
152 13919 produksi dalam islam rustam effendi magistra insania 1
153 13921 islam dan orang indonesia di australia deddy mulyana Logos 1
154 13925 islam aktual jalaluddin rakhmat MIzan 15
155 13926 Dinamika pemikiran islam di perguruan tinggi fuaduddin Logos 1
156 13947 Kaidah Fiqh sejarah dan kaidah asasi jaih mubarok PT.Raja Grafindo Persada 1
157 13950 asal usul dan perkembangan islam asghar ali engineer Pustaka Pelajar 1
158 13951 empat puluh wasiat nabi tentang kesehatan wasim fathullah aqwamedika 2
159 13962 islam dan orang indonesia di australia deddy mulyana Logos 1
160 13978 islam untuk disiplin ilmu ekonomi muharam marzuki Depag RI 4
161 13989 islam untuk disiplin ilmu ekonomi muharam marzuki Depag RI 4
162 14011 Ruh Islam dalam Budaya bangsa konsep Estetika beryl c syamwil Yayasan Festifal Istiqlal 1
163 14019 perkembangan psikologi agama dan pendidikan islam di indonesia zakiah daradjat Logos 1
164 14021 produksi dalam islam rustam effendi magistra insania 1
165 14022 pemikiran para tokoh pendidikan islam abuddin nata Rajawali Pers 1
166 14028 pengantar hukum islam hasbi ash shiddieqy Bulan Bintang 6
167 14035 islam untuk disiplin ilmu psikologi hanna djumhana Depag RI 1
168 14039 pemahaman islam dan tantangan keadilan jender nasaruddin umar gama media 1
169 14044 modernisme dan fundamentalisme dalam politik islam yusril ihza mahendra Paramadina 1
170 14066 islam untuk disiplin ilmu ekonomi muharam marzuki Depag RI 4
171 14079 Manajemen Pendidikan Islam kamal muhammad isa PT.Fikahati Aneska 1
172 14080 Islam, Negara, dan Demokrasi abdurrahman wahid Erlangga 1
173 14081 Kaidah Fiqh sejarah dan kaidah asasi jaih mubarok PT.Raja Grafindo Persada 1
174 14090 feminisme dan islam mai yamani Yayasan Adikarya 1
175 14093 peradilan islam dalam tatanan masyarakat indonesia cik hasan bisri PT Remadja Rosdakarya 2
176 14094 islam dan tantangan ekonomi umer chapra Gema Insani 1
177 14101 wajah dunia islam muhammad sayyid buku islam utama 4
178 14112 asal usul dan perkembangan islam asghar ali engineer Pustaka Pelajar 1
179 14118 islam ditengah pertarungan tradisi muhammad quthub MIzan 1
180 14173 sistem ethika islami rachmat djatnika Pustaka Panjimas Jakarta 2
181 14178 kompilasi hukum islam di indonesia abdurrahman Akademika Presindo 1
182 14179 dinamika islam kultural amin abdullah Mizan 1
183 14186 islam untuk disiplin ilmu ekonomi muharam marzuki Depag RI 4
184 14188 dinamika islam kultural amin abdullah Mizan 1
185 14199 hukum kewarisan islam amir syarifuddin Kencana 1
186 14382 Fajar Kemenangan Islam arifin al afgani CV.Bintang Pelajar 0
187 14383 Fajar Kemenangan Islam arifin al afgani CV.Bintang Pelajar 0
188 14442 dosa dalam islam abu ahmadi PT Rineka Cipta 2
189 15712 empat puluh wasiat nabi tentang kesehatan wasim fathullah aqwamedika 2
190 16395 Kompilasi Hukum Islam fokus media Fokusmedia 2
191 16887 Jurnalisme Islam herry mohammad Pustaka Progressif 1
192 18381 feminisme dan islam mai yamani Yayasan Adikarya 1
193 20710 Mantik kaidah berpikir Islam syukriadi sambas PT.Remaja Rosdakarya 5
194 21389 Pembaharuan Dalam Islam harun nasution PT Bulan Bintang 11
195 21873 Teori Pemerintahan Islam khalid ibrahim jindan Rineka Cipta 1
196 23124 Kompilasi Hukum Islam fokusmedia Fokusmedia 2
197 23170 islam untuk disiplin ilmu psikologi hanna djumhana Depag RI 1
198 23204 Wanita Bartanya Islam Menjawab labib Bintang Usaha jaya Surabaya 0
199 23460 Ekonomi Mikro Islam adiwarman a karim Rajawali Pres 5
200 23463 Metodologi Penelitian Ekonomi islam hendri tanjung gramata publishing 1
201 23483 Ekonomi Islam p3ei Rajawali Press 4
202 23492 Rekonstruksi pendidikan islam muhaimin Rajawali Press 2
203 23536 Hukum acara peradilan agama aris bintania PT Rajagrafindo Persada 1
204 23579 Hukum Ekonomi Islam fathurrahman Sinar Grafika 1
205 23652 Ekonomi Islam p3ei Rajawali Press 4
206 23707 Rekonstruksi Pendidikan Islam muhaimin Rajawali Press 2
207 23803 Ekonomi Mikro Islam adiwarman a karim Rajawali Pres 5
208 23836 Hukum Ekonomi Islam fathurrahman Sinar Grafika 1
209 23875 Hukum acara peradilan agama aris bintania PT Rajagrafindo Persada 1
210 24667 Hukum Islam pujiono Mitra Pustaka 1
211 24668 Hukum Islam pujiono Mitra Pustaka 1
212 24669 Hukum Islam pujiono Mitra Pustaka 1
213 24670 Hukum Islam pujiono Mitra Pustaka 1
214 24688 Hukum Ekonomi Islam agus triyanta FH. uii Press 1
215 24689 Hukum Ekonomi Islam agus triyanta FH. uii Press 1
216 24690 Hukum Ekonomi Islam agus triyanta FH. uii Press 1
217 24691 Hukum Ekonomi Islam agus triyanta FH. uii Press 1
218 24752 Metodologi Pembaruan Hukum Islam kutbuddin aibak Pustaka Pelajar 1
219 24753 Metodologi Pembaruan Hukum Islam kutbuddin aibak Pustaka Pelajar 1
220 24754 Metodologi Pembaruan Hukum Islam kutbuddin aibak Pustaka Pelajar 1
221 24755 Metodologi Pembaruan Hukum Islam kutbuddin aibak Pustaka Pelajar 1
222 24763 Hukum Islam pengantar ilmu hukum islam di indonesia mardani Pustaka Pelajar 1
223 24764 Hukum Islam pengantar ilmu hukum islam di indonesia mardani Pustaka Pelajar 1
224 24765 Hukum Islam pengantar ilmu hukum islam di indonesia mardani Pustaka Pelajar 1
225 24766 Hukum Islam pengantar ilmu hukum islam di indonesia mardani Pustaka Pelajar 1
226 24767 Menggagas Ilmu Ekonomi Islam syek nawab haider naqvi Pustaka Pelajar 2
227 24768 Menggagas Ilmu Ekonomi Islam syek nawab haider naqvi Pustaka Pelajar 2
228 24769 Menggagas Ilmu Ekonomi Islam syek nawab haider naqvi Pustaka Pelajar 2
229 24770 Menggagas Ilmu Ekonomi Islam syek nawab haider naqvi Pustaka Pelajar 2
230 24823 Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam . . . anshoruddin Pustaka Pelajar 1
231 24824 Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam . . . anshoruddin Pustaka Pelajar 1
232 24825 Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam . . . anshoruddin Pustaka Pelajar 1
233 24826 Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam . . . anshoruddin Pustaka Pelajar 1
234 24928 bimbingan & konseling islami anwar sutoyo Pustaka Pelajar 1
235 24929 bimbingan & konseling islami anwar sutoyo Pustaka Pelajar 1
236 29772 bimbingan & konseling islami anwar sutoyo Pustaka Pelajar 1
237 24931 bimbingan & konseling islami anwar sutoyo Pustaka Pelajar 1
238 25285 Pengantar Fiqh Muamalah dimyauddin djuaini pustaka pelajar 1
239 25287 Pengantar Fiqh Muamalah dimyauddin djuaini Pustaka Pelajar 1
240 25288 Pengantar Fiqh Muamalah dimyauddin djuaini Pustaka Pelajar 1
241 25583 Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun syari uddin Gema Media 1
242 25584 Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun syari uddin Gema Media 1
243 25585 Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun syari uddin Gema Media 1
244 25586 Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun syari uddin Gema Media 1
245 25791 Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi beni kurniawan Grassindo 1
246 25792 Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi beni kurniawan Grassindo 1
247 25793 Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi beni kurniawan Grassindo 1
248 25794 Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi beni kurniawan Grassindo 1
249 25899 Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat abdullah nata PT Raja Grafindo 1
250 25900 Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat abdullah nata PT Raja Grafindo 1
251 25901 Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat abdullah nata PT Raja Grafindo 1
252 25902 Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat abdullah nata PT Raja Grafindo 1
253 26250 Filsafat Hukum Kewarisan Islam abdul ghofur anshori UII Press 2
254 26628 Ilmu Pendidikan islam abuddin nata Kencana Prenada 1
255 26629 Ilmu Pendidikan islam abuddin nata Kencana Prenada 1
256 26630 Ilmu Pendidikan islam abuddin nata Kencana Prenada 1
257 26631 Ilmu Pendidikan islam abuddin nata Kencana Prenada 1
258 26771 Islami Banking & Finance In South-east asia angelo m venardos World scientific 1
259 26772 Islami Banking & Finance In South-east asia angelo m venardos World scientific 1
260 27084 Sistem moneter islam umer chapra Gema Insani 1
261 27656 bimbingan & konseling islami anwar sutoyo Pustaka Pelajar 1
262 27657 bimbingan & konseling islami anwar sutoyo Pustaka Pelajar 1
263 27658 bimbingan & konseling islami anwar sutoyo Pustaka Pelajar 1
264 27659 bimbingan & konseling islami anwar sutoyo Pustaka Pelajar 1
265 27660 bimbingan & konseling islami anwar sutoyo Pustaka Pelajar 1
266 27984 Pengantar Studi Islam didiek ahmad supadie Rajawali Perss 2
267 27985 Pengantar Studi Islam didiek ahmad supadie Rajawali Perss 2
268 27986 Pengantar Studi Islam didiek ahmad supadie Rajawali Perss 2
269 27987 Pengantar Studi Islam didiek ahmad supadie Rajawali Perss 2
270 28031 Filsafat Pendidikan Islam hasan basri Pustaka Setia 1
271 28053 Pendidikan Agama Islam Berbasis karakter Di Perguruan Tinggi syafe'i PT Raja Grafindo Persada 1
272 28054 Pendidikan Agama Islam Berbasis karakter Di Perguruan Tinggi syafe'i PT Raja Grafindo Persada 1
273 28055 Pendidikan Agama Islam Berbasis karakter Di Perguruan Tinggi syafe'i PT Raja Grafindo Persada 1
274 28056 Pendidikan Agama Islam Berbasis karakter Di Perguruan Tinggi syafe'i PT Raja Grafindo Persada 1
275 28102 Perpustakaan Islam rifai PT Raja Grafindo Persada 1
276 28103 Perpustakaan Islam rifai PT Raja Grafindo Persada 1
277 28104 Perpustakaan Islam rifai PT Raja Grafindo Persada 1
278 28105 Perpustakaan Islam rifai PT Raja Grafindo Persada 1
279 28124 Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek atho mudzhar Pustaka Pelajar 8
280 28125 Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek atho mudzhar Pustaka Pelajar 8
281 28126 Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek atho mudzhar Pustaka Pelajar 8
282 28127 Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek atho mudzhar Pustaka Pelajar 8
283 28142 Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam nur chamid Pustaka Pelajar 1
284 28143 Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam nur chamid Pustaka Pelajar 1
285 28144 Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam nur chamid Pustaka Pelajar 1
286 28145 Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam nur chamid Pustaka Pelajar 1
287 28162 Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam muhammad Graha Ilmu 1
288 28163 Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam muhammad Graha Ilmu 1
289 28164 Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam muhammad Graha Ilmu 1
290 28165 Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam muhammad Graha Ilmu 1
291 28186 Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah boedi abdullah CV Pustaka Setia 1
292 28187 Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah boedi abdullah CV Pustaka Setia 1
293 28188 Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah boedi abdullah CV Pustaka Setia 1
294 28189 Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah boedi abdullah CV Pustaka Setia 1
295 28214 Ekonomi Mikro Islam sukarno wibowo CV Pustaka Setia 1
296 28215 Ekonomi Mikro Islam sukarno wibowo CV Pustaka Setia 1
297 28216 Ekonomi Mikro Islam sukarno wibowo CV Pustaka Setia 1
298 28236 Kitab sejarah peradaban islam terlengkap abdul syukur al-azizi saufa 1
299 28237 Kitab sejarah peradaban islam terlengkap abdul syukur al-azizi saufa 1
300 28238 Kitab sejarah peradaban islam terlengkap abdul syukur al-azizi saufa 1
301 28239 Kitab sejarah peradaban islam terlengkap abdul syukur al-azizi saufa 1
302 28302 Model Bimbingan Kelompok Berbasis Ajaran Islam Untuk Meningkatkan Konsep diri siswa sri narti Pustaka Pelajar 1
303 28303 Model Bimbingan Kelompok Berbasis Ajaran Islam Untuk Meningkatkan Konsep diri siswa sri narti Pustaka Pelajar 1
304 28304 Model Bimbingan Kelompok Berbasis Ajaran Islam Untuk Meningkatkan Konsep diri siswa sri narti Pustaka Pelajar 1
305 28305 Model Bimbingan Kelompok Berbasis Ajaran Islam Untuk Meningkatkan Konsep diri siswa sri narti Pustaka Pelajar 1
306 28322 Pendidikan Agama Islam Di Pergruan Tinggi Umum nurhasanah bakhtiar Aswaja 3
307 28323 Pendidikan Agama Islam Di Pergruan Tinggi Umum nurhasanah bakhtiar Aswaja 3
308 28324 Pendidikan Agama Islam Di Pergruan Tinggi Umum nurhasanah bakhtiar Aswaja 3
309 28325 Pendidikan Agama Islam Di Pergruan Tinggi Umum nurhasanah bakhtiar Aswaja 3
310 28794 Menggagas Ilmu Ekonomi Islam syek nawab haider naqvi Pustaka Pelajar 2
311 28799 Al- Islam 1 tengku muhammad hasbi ash shiddiqy Pustaka Rizki Putra 2
312 29683 Agar anak mudah menghafal al-qur'an hamdan hamud alhajiri darus sunnah 2
313 29792 Islam 4 sehat 5 sempurna mahmud asy-syafrowi Mutiara Media 1
314 29793 Islam 4 sehat 5 sempurna mahmud asy-syafrowi Mutiara Media 1
315 29925 Islam rahmatan lil alamin aidh abdullah alqarny CLM Cakra Lintas Media 2
316 29926 Islam rahmatan lil alamin aidh abdullah alqarny CLM Cakra Lintas Media 2
317 30432 islam tanpa mazhab musthafa muhammad syak'ah Tiga Serangkai 1
318 30433 islam tanpa mazhab musthafa muhammad syak'ah Tiga Serangkai 1
319 30605 33 Dialog : Orang-Orang Awwam Mencari Yang Benar h ibin kutibin tadjidin Kutibin 1
320 30607 33 Dialog : Orang-Orang Awwam Mencari Yang Benar h ibin kutibin tadjidin Kutibin 1
321 30641 The Road to Happiness (Menggapai Kebahagiaan) emeritus PT Khazanah Mimbar Plus 1
322 30667 studi islam paradigma komprehensif yan s prasetiadi al-azhar 1
323 30668 studi islam paradigma komprehensif yan s prasetiadi al-azhar 1
324 30692 The Voice of Heart (Bisikan Hati) toto tasmara Pustaka Al-Mawardi 1
325 30693 The Voice of Heart (Bisikan Hati) toto tasmara Pustaka Al-Mawardi 1
326 30696 Ternyata Shalat Sambil Memegang Anak itu Tetap Sah! ummu azzam Qultum Media 1
327 30697 Ternyata Shalat Sambil Memegang Anak itu Tetap Sah! ummu azzam Qultum Media 1
328 30747 Panduan Psikoterapi Holistik Islami h ibin kutibin tadjidin Kutibin 1
329 30750 Panduan Psikoterapi Holistik Islami h ibin kutibin tadjidin Kutibin 1
330 30927 Kaya Lewat Jalan Tol yusuf mansur Salamadani 1
331 30929 Kaya Lewat Jalan Tol yusuf mansur Salamadani 1
332 30959 Rahasia DI Balik Penciptaan Organ Tubuh Manusia muhammad surwardi Zahira 1
333 30960 Rahasia DI Balik Penciptaan Organ Tubuh Manusia muhammad surwardi Zahira 1
334 31021 Faith Without Fear : Beriman tanpa Rasa Takut irsad manji Nun Publisher 1
335 31022 Faith Without Fear : Beriman tanpa Rasa Takut irsad manji Nun Publisher 1
336 31037 Alam Manuasia Dan Tuhannya gatot suharto Ajib 1
337 31038 Alam Manuasia Dan Tuhannya gatot suharto Ajib 1
338 31043 Mengubah Ajal Memperpanjang Umur saifuddin aman AL-MAWARDI PRIMA 1
339 31044 Mengubah Ajal Memperpanjang Umur saifuddin aman AL-MAWARDI PRIMA 1
340 31053 Fiqih Sunnah 3 sayyid sabiq Tinta Abadi Gemilang 1
341 31054 Fiqih Sunnah 3 sayyid sabiq Tinta Abadi Gemilang 1
342 31055 Fiqih Sunnah 4 sayyid sabiq Tinta Abadi Gemilang 1
343 31056 Fiqih Sunnah 4 sayyid sabiq Tinta Abadi Gemilang 1
344 31057 Fiqih Sunnah 5 sayyid sabiq Tinta Abadi Gemilang 1
345 31058 Fiqih Sunnah 5 sayyid sabiq Tinta Abadi Gemilang 1
346 31059 Jangan Berputus Asa dari Rahmad Allah ahmad abduh iwadh Salamadani 1
347 31060 Jangan Berputus Asa dari Rahmad Allah ahmad abduh iwadh Salamadani 1
348 31081 Tuntutan Shalat Rasulullah ibnu qayyim aljauziyah Akbar 3
349 31082 Tuntutan Shalat Rasulullah ibnu qayyim aljauziyah Akbar 3
350 31138 Fiqih Sunnah 2 sayyid sabiq Tinta Abadi Gemilang 1
351 31141 Fiqih Sunnah 2 sayyid sabiq Tinta Abadi Gemilang 1
352 31142 Menginstal Nyali Baru bambang trim Tinta Medina 1
353 31143 Menginstal Nyali Baru bambang trim Tinta Medina 1
354 31173 Saleh yang Salah! handono mardiyanto Republika 1
355 31174 Saleh yang Salah! handono mardiyanto Republika 1
356 31179 Dasar-dasar Studi Islam akmal hawi Rajawali Press 1
357 31180 Dasar-dasar Studi Islam akmal hawi Rajawali Press 1
358 31189 Demi Dhuha! muhammad makhdlori DIVA Press 1
359 31190 Demi Dhuha! muhammad makhdlori DIVA Press 1
360 31213 Demi Dhuha! muhammad makhdlori DIVA Press 1
361 31216 Demi Dhuha! muhammad makhdlori DIVA Press 1
362 31256 Penghianatan-penghianatan dalam Sejarah Islam syaikh sa'ad karim al fiqi Pustaka Al Kautsar 2
363 31257 Penghianatan-penghianatan dalam Sejarah Islam syaikh sa'ad karim al fiqi Pustaka Al Kautsar 2
364 31303 Dasar-dasar Ilmu Dakwah enjang as Widya Padjajdjaran 1
365 31305 Dasar-dasar Ilmu Dakwah enjang as Widya Padjajdjaran 1
366 31366 Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia hukumonline.com Literati 1
367 31367 Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia hukumonline.com Literati 1
368 31417 Uje Berdakwah dengan Hati kanka nadia Rexa 3
369 31418 Uje Berdakwah dengan Hati kanka nadia Rexa 3
370 31425 Islamic Golden Perspective: Benang Merah Sejarah Islam tutik hasanah Tinta Media 1
371 31427 Islamic Golden Perspective: Benang Merah Sejarah Islam tutik hasanah Tinta Media 1
372 31639 Islamisasi Banjarmasin Abad ke 15 sampai ke 19 yusliani noor Ombak 1
373 31640 Islamisasi Banjarmasin Abad ke 15 sampai ke 19 yusliani noor Ombak 1
374 31855 ADAT BADAMAI : Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar ahmadi hasan Antasari Press 1
375 31861 Pilar Pilar Penelitian HUKUM ISLAM dan PRANATA SOSIAL cik hasan bisri PT Raja Grafindo Persada 1
376 31862 Ekonomi Islam p3ei PT Raja Grafindo Persada 1
377 31864 Pokok Pokok hukum Perjanjian Islam di Indonesia abdul ghofur anshori Citra Media 1
378 31865 Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga adiwarman a karim Rajawali Pres 1
379 31871 Etika Bisnis Islami muhammad UPP AMP YKPN 1
380 31872 Islamic Financial Management veithzal rivai Rajawali Press 1
381 31875 Pelembagaan Hukum Islam Di indonesia : Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya busthanul arifin Gema Insani Press 1
382 31877 Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer adiwarman a karim Gema Insani Press 1
383 31881 kaidah-kaidah hukum islam ilmu ushulul fiqh abdul wahhab khallaf PT RajaGrafindo Persada 7
384 31892 Ekonomi Islam akhmad mujahidin Rajawali Press 1
385 31897 Asas Asas Hukum Islam : Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia mohd idris ramulyo Sinar Grafika 1
386 32117 PRAKTEK LELANG TURUN PADA PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG A. YANI KM. 4 BANJARMASIN rahmatul jannah Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
387 32118 Standar Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin ami akbar rajab Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
388 32151 PENGARUH GAYA HIDUP MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN MENURUT EKONOMI SYARIAH zakaria Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
389 32166 ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH UNIT MIKRO SYARIAH PADA PT. BANK BRISYARIAH KANTOR CABANG BANJARMASIN lindawati Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
390 32172 PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR KIMIA SISWA SMA NEGERI 1 ALALAK mariatul kiftiah Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
391 32641 ANALISIS PERHITUNGAN DENDA PADA KREDIT MIKRO BANK SYARIAH DENGAN BANK KONVENSIONAL (STUDI KOMPARATIF PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI BATULICIN DAN PT. BANK MANDIRI SUNGAI DANAU) megawaty Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
392 33516 ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH mila mulitasari Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
393 33530 PRAKTEK DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI ASURANSI SYARI’AH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN rahmi Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
394 33532 ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS SYARIAH PADA HOTEL GRAND BALQIS KERTAK BARU SYARIAH BANJARMAIN nayah Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
395 33554 PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN FASILITAS TERHADAP KEPUASAN PASIEN DITINJAU DARI STUDI KELAYAKAN BISNIS (STUDI KASUS PADA PASIEN RAWAT INAP RUMAH SAKIT SARI MULIA BANJARMASIN) kapsah Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
396 33636 Perkembangan Peradilan Islam oyo sunaryo mukhlas Ghalia Indonesia 1
397 33637 Perkembangan Peradilan Islam oyo sunaryo mukhlas Ghalia Indonesia 1
398 33638 Perkembangan Peradilan Islam oyo sunaryo mukhlas Ghalia Indonesia 1
399 33639 Perkembangan Peradilan Islam oyo sunaryo mukhlas Ghalia Indonesia 1
400 33736 PENGARUH PROGRAM PAKET MASA DEPAN (PMD) PADA BTPN SYARIAH CABANG BANJARMASIN TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT KELURAHAN GAMBUT rose kurnia Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
401 33801 TRANSAKSI JUAL BELI ON LINE AKAD SALAM SECARA E-COMMERCE DI HERAWATI OLSHOP KABUPATEN BARITO KUALA misnawati Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
402 33941 TINGKAT STRATA PENDIDIKAN DALAM PERTIMBANGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENJADI SEORANG WIRAUSAHA (STUDI KASUS KOTA BANJARMASIN UTARA) septia rendy santoso Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
403 33942 TINGKAT STRATA PENDIDIKAN DALAM PERTIMBANGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENJADI SEORANG WIRAUSAHA (STUDI KASUS KOTA BANJARMASIN UTARA) septia rendy santoso Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
404 33970 FAKTOR-FAKTOR KONTRIBUSI PEKERJA WANITA DALAM MENUNJANG PEREKONOMIAN KELUARGA PADA KARYAWAN WANITA PT. AJB BUMIPUTERA 1912 BANJARMASIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH nur nadia Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
405 34483 Islam Sasak erni budiwanti LKIS 1
406 34484 Islam Sasak erni budiwanti LKIS 1
407 34876 Islam Pasar Keadilan robert hefner LKIS 3
408 34877 Islam Pasar Keadilan robert hefner LKIS 3
409 35134 Islam In China Menegenal Islam Di Negri Leluhur mi shoujiang LKIS 1
410 35135 Islam In China Menegenal Islam Di Negri Leluhur mi shoujiang LKIS 1
411 35148 Islam Jawa mark woodward LKIS 1
412 35149 Islam Jawa mark woodward LKIS 1
413 35173 Islam Dan Permasalahan Sosial ahmad qodri LKIS 1
414 35174 Islam Dan Permasalahan Sosial ahmad qodri LKIS 1
415 36036 TINGKAT KUALITAS KERJA KARYAWAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI KASUS PT MITRA ARIEF ENERGY pujawati Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
416 36069 TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG ZAKAT PROFESI DOSEN UNISKA MENURUT UU NO 23 TAHUN 2011 muhammad hamdi Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
417 36237 Pemikiran Politik Islam Sejarah, Praktik dan Gagasan sirojuddin aly Rajawali Press 1
418 36239 Pemikiran Politik Islam Sejarah, Praktik dan Gagasan sirojuddin aly Rajawali Press 1
419 36240 Pemikiran Politik Islam Sejarah, Praktik dan Gagasan sirojuddin aly Rajawali Press 1
420 36241 Pemikiran Politik Islam Sejarah, Praktik dan Gagasan sirojuddin aly Rajawali Press 1
421 36365 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam adiwarman azwar karim PT Rajagrfindo Persada 7
422 36366 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam adiwarman azwar karim PT Rajagrfindo Persada 7
423 36367 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam adiwarman azwar karim PT Rajagrfindo Persada 7
424 36368 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam adiwarman azwar karim PT Rajagrfindo Persada 7
425 36461 ANALISIS ETIKA KONSUMSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PRODI EKONOMI SYARI’AH UIN ANTASARI BANJARMASIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARI’AH ridatul muna Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
426 36467 KEUTAMAAN PRINSIP TARADHIN DALAM PRAKTIK PENJUALAN (STUDI PADA BUSINESS CENTRE SMESA MART SMKN 1 BANJARMASIN) mega puspita sari Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
427 36730 Keterampilan Bimbingan Dan Konseling/Psikoterapi Melalui Hablun Minallah, Binafsi Minannas Dalam Praktik Pendidikan nurdin ady Cv Hasanu Utama 1
428 36731 Keterampilan Bimbingan Dan Konseling/Psikoterapi Melalui Hablun Minallah, Binafsi Minannas Dalam Praktik Pendidikan nurdin ady Cv Hasanu Utama 1
429 36732 Keterampilan Bimbingan Dan Konseling/Psikoterapi Melalui Hablun Minallah, Binafsi Minannas Dalam Praktik Pendidikan nurdin ady Cv Hasanu Utama 1
430 36733 Keterampilan Bimbingan Dan Konseling/Psikoterapi Melalui Hablun Minallah, Binafsi Minannas Dalam Praktik Pendidikan nurdin ady Cv Hasanu Utama 1
431 36734 Keterampilan Bimbingan Dan Konseling/Psikoterapi Melalui Hablun Minallah, Binafsi Minannas Dalam Praktik Pendidikan nurdin ady Cv Hasanu Utama 1