Daftar buku

No Kode Nama Pengarang Penerbit Cet Y/N
1 10852 Asas-Asas Hukum Pidana moeljatno Rineka Cipta 8
2 10851 Asas-Asas Hukum Pidana moeljatno Rineka Cipta 8
3 10850 Asas-Asas Hukum Pidana moeljatno Rineka Cipta 8
4 10849 Asas-Asas Hukum Pidana moeljatno Rineka Cipta 8
5 13194 asas-asas pendidikan islam hasan langgulung PT Al Husna Zikra 1
6 13620 asas-asas pendidikan islam hasan langgulung PT Al Husna Zikra 1
7 13795 Asas-Asas Hukum Islam saidus syahar Alumni 0
8 13838 asas-asas hukum pidana islam ahmad hanafi Bulan Bintang 5
9 15313 Asas-asas Linguistik Umum john wm verhaar Gadjah Mada University Press 7
10 16030 aneka asas ilmu negara ramdlon naning Bina Ilmu 1
11 16159 Bahasa,Sastra Dan Sejarah james j fox Djambatan 0
12 16921 Asas-Asas Hukum Pidana moeljatno Rineka Cipta 8
13 17026 Asas-Asas Hukum Pidana andi hamzah Rineka Cipta 8
14 17772 asas-asas hukum pidana di indonesia wirjono prodjodikoro PT.Eresco Bandung 3
15 18676 didaktik asas-asas mengajar s nasution Bumi Aksara 1
16 18794 Asas-asas Kurikulum S Nasution CV.Jemmars 0
17 18795 Asas-asas Kurikulum S Nasution CV.Jemmars 3
18 18921 didaktik asas-asas mengajar s nasution Bumi Aksara 1
19 19067 didaktik asas-asas mengajar s nasution Bumi Aksara 1
20 19068 didaktik asas-asas mengajar s nasution Bumi Aksara 1
21 19071 Asas-asas Kurikulum s nasution CV.Jemmars 0
22 19105 Asas-asas Kurikulum s.nasution CV.Jemmars 0
23 19129 didaktik asas-asas mengajar s nasution Bumi Aksara 1
24 19133 didaktik asas-asas mengajar s nasution Bumi Aksara 1
25 19139 asas-asas perbankan islam dan lembaga-lembaga terkait warkum sumitro CV. Rajawali 3
26 19931 Asas-asas Kurikulum s.nasution CV.Jemmars 0
27 20249 asas-asas perbankan islam dan lembaga-lembaga terkait warkum sumitro CV. Rajawali 3
28 20571 Asas-asas Kurikulum s.nasution CV.Jemmars 0
29 20572 Asas-asas Kurikulum s nasution CV.Jemmars 0
30 20944 Asas-Asas Hukum Pidana andi hamzah Rineka Cipta 8
31 21542 asas-asas perbankan islam dan lembaga-lembaga terkait warkum sumitro CV. Rajawali 3
32 22276 Asas-Asas Hukum Pidana moeljatno Rineka Cipta 8
33 23028 Didaktik Asas-Asas Mengajar nasution Bumi Aksara 1
34 23195 Asas-asas Linguistik Umum john wm verhaar Gadjah Mada University Press 7
35 24449 asas-asas perbankan islam dan lembaga-lembaga terkait warkum sumitro CV. Rajawali 3
36 24866 Asas - Asas Manajemen ulber silalahi Aditama 1
37 24867 Asas - Asas Manajemen ulber silalahi Aditama 1
38 24868 Asas - Asas Manajemen ulber silalahi Aditama 1
39 24869 Asas - Asas Manajemen ulber silalahi Aditama 1
40 24870 Asas - Asas Manajemen ulber silalahi Aditama 1
41 33059 Merawat & memperbaiki sistem elektronik bodi mobil buntarto Pustakabarupress 1
42 33150 Merawat & memperbaiki sistem elektronik bodi mobil buntarto Pustakabarupress 1
43 33151 Merawat & memperbaiki sistem elektronik bodi mobil buntarto Pustakabarupress 1
44 33844 Sosiologi max weber Pustaka Pelajar 2
45 33846 Sosiologi max weber Pustaka Pelajar 2
46 33847 Sosiologi max weber Pustaka Pelajar 2
47 33848 Sosiologi max weber Pustaka Pelajar 2
48 34141 Ilmu Sosial Dasar lue sudiyono Kaliwangi Offset 1
49 34142 Ilmu Sosial Dasar lue sudiyono Kaliwangi Offset 1
50 34143 Ilmu Sosial Dasar lue sudiyono Kaliwangi Offset 1
51 34144 Ilmu Sosial Dasar lue sudiyono Kaliwangi Offset 1