Daftar buku

No Kode Nama Pengarang Penerbit Cet Y/N
1 15134 Ekonomi Pembangunan sadono sukirno Bima Bg Grafika 1
2 15135 Ekonomi Pembangunan sadono sukirno Bima Bg Grafika 1
3 15151 Ekonomi Pembangunan sadono sukirna Bima Bg Grafika 1
4 15152 Ekonomi Pembangunan sadono sukirno Bima Bg Grafika 1
5 16745 Ekonomi Pembangunan sadono sukirno Bima Bg Grafika 1
6 18726 ekonomi pembangunan irawan BPFE 3
7 19188 Ekonomi Pembangunan sadono sukirno Bima Bg Grafika 1
8 17159 Ekonomi Pembangunan Negara Berkembang geral m meier PT Bina Aksara 1