Daftar buku

No Kode Nama Pengarang Penerbit Cet Y/N
1 30605 33 Dialog : Orang-Orang Awwam Mencari Yang Benar h ibin kutibin tadjidin Kutibin 1
2 30607 33 Dialog : Orang-Orang Awwam Mencari Yang Benar h ibin kutibin tadjidin Kutibin 1
3 31855 ADAT BADAMAI : Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar ahmadi hasan Antasari Press 1
4 12835 Agar anak mudah menghafal al-qur'an hamdan hamud alhajiri darus sunnah 2
5 12836 Agar anak mudah menghafal al-qur'an hamdan hamud alhajiri darus sunnah 2
6 12837 Agar anak mudah menghafal al-qur'an hamdan hamud alhajiri darus sunnah 2
7 29683 Agar anak mudah menghafal al-qur'an hamdan hamud alhajiri darus sunnah 2
8 12930 Al islam teungku muhammad hasbi ash shiddieqy PT Pustaka Rizki Putra 1
9 12939 Al islam 2 teungku muhammad hasbi ash shiddieqy PT Pustaka Rizki Putra 1
10 13379 Al islam 2 teungku muhammad hasbi ash shiddieqy PT Pustaka Rizki Putra 1
11 13607 Al islam 2 teungku muhammad hasbi ash shiddieqy PT Pustaka Rizki Putra 1
12 13172 Al- Islam teungku muhammad hasbi ash shiddieqy PT Pustaka Rizki Putra 2
13 28799 Al- Islam 1 tengku muhammad hasbi ash shiddiqy Pustaka Rizki Putra 2
14 31037 Alam Manuasia Dan Tuhannya gatot suharto Ajib 1
15 31038 Alam Manuasia Dan Tuhannya gatot suharto Ajib 1
16 36461 ANALISIS ETIKA KONSUMSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PRODI EKONOMI SYARI’AH UIN ANTASARI BANJARMASIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARI’AH ridatul muna Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
17 33516 ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH mila mulitasari Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
18 33532 ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS SYARIAH PADA HOTEL GRAND BALQIS KERTAK BARU SYARIAH BANJARMAIN nayah Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
19 32166 ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH UNIT MIKRO SYARIAH PADA PT. BANK BRISYARIAH KANTOR CABANG BANJARMASIN lindawati Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
20 32641 ANALISIS PERHITUNGAN DENDA PADA KREDIT MIKRO BANK SYARIAH DENGAN BANK KONVENSIONAL (STUDI KOMPARATIF PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI BATULICIN DAN PT. BANK MANDIRI SUNGAI DANAU) megawaty Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
21 13396 anatomi masyarakat islam yusuf alqardhawy Buku Islam Utama 1
22 13397 anatomi masyarakat islam yusuf alqardhawy Buku Islam Utama 1
23 13557 anatomi masyarakat islam yusuf alqardhawy Buku Islam Utama 1
24 12941 asal usul dan perkembangan islam asghar ali engineer Pustaka Pelajar 1
25 13950 asal usul dan perkembangan islam asghar ali engineer Pustaka Pelajar 1
26 14112 asal usul dan perkembangan islam asghar ali engineer Pustaka Pelajar 1
27 31897 Asas Asas Hukum Islam : Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia mohd idris ramulyo Sinar Grafika 1
28 11075 Asas-asas Ekonomi Islam sholahuddin PT Raja Grafindo Persada 1
29 13083 Asas-asas Ekonomi Islam sholahuddin PT Raja Grafindo Persada 1
30 13859 Asas-asas Ekonomi Islam sholahuddin PT Raja Grafindo Persada 1
31 13795 Asas-Asas Hukum Islam saidus syahar Alumni 0
32 13838 asas-asas hukum pidana islam ahmad hanafi Bulan Bintang 5
33 13194 asas-asas pendidikan islam hasan langgulung PT Al Husna Zikra 1
34 13620 asas-asas pendidikan islam hasan langgulung PT Al Husna Zikra 1
35 12832 Awas terjebak murtad syaikh sulaiman nashir Al-fajr 1
36 12833 Awas terjebak murtad syaikh sulaiman nashir Al-fajr 1
37 12834 Awas terjebak murtad syaikh sulaiman nashir Al-fajr 1
38 9932 Benteng Ghaib wahid abdussalam bali Aqwam 1
39 24928 bimbingan & konseling islami anwar sutoyo Pustaka Pelajar 1
40 24929 bimbingan & konseling islami anwar sutoyo Pustaka Pelajar 1
41 29772 bimbingan & konseling islami anwar sutoyo Pustaka Pelajar 1
42 24931 bimbingan & konseling islami anwar sutoyo Pustaka Pelajar 1
43 27656 bimbingan & konseling islami anwar sutoyo Pustaka Pelajar 1
44 27657 bimbingan & konseling islami anwar sutoyo Pustaka Pelajar 1
45 27658 bimbingan & konseling islami anwar sutoyo Pustaka Pelajar 1
46 27659 bimbingan & konseling islami anwar sutoyo Pustaka Pelajar 1
47 27660 bimbingan & konseling islami anwar sutoyo Pustaka Pelajar 1
48 12971 da'wah islam dengan pembangunan masyarakat desa surjadi Mandar Maju 4
49 31303 Dasar-dasar Ilmu Dakwah enjang as Widya Padjajdjaran 1
50 31305 Dasar-dasar Ilmu Dakwah enjang as Widya Padjajdjaran 1
51 12827 Dasar-dasar islam abul a'la maududi pustaka 2
52 31179 Dasar-dasar Studi Islam akmal hawi Rajawali Press 1
53 31180 Dasar-dasar Studi Islam akmal hawi Rajawali Press 1
54 13387 dasr-dasar agama islam zakiah daradjat Bulan Bintang 8
55 13388 dasr-dasar agama islam zakiah daradjat Bulan Bintang 8
56 31189 Demi Dhuha! muhammad makhdlori DIVA Press 1
57 31190 Demi Dhuha! muhammad makhdlori DIVA Press 1
58 31213 Demi Dhuha! muhammad makhdlori DIVA Press 1
59 31216 Demi Dhuha! muhammad makhdlori DIVA Press 1
60 12972 dinamika islam kultural amin abdullah Mizan 1
61 14179 dinamika islam kultural amin abdullah Mizan 1
62 14188 dinamika islam kultural amin abdullah Mizan 1
63 12829 Dinamika pemikiran islam di perguruan tinggi nurcholish madjid Logos 1
64 12830 Dinamika pemikiran islam di perguruan tinggi nurcholish madjid Logos 1
65 13370 Dinamika pemikiran islam di perguruan tinggi fuaduddin Logos 1
66 13395 Dinamika pemikiran islam di perguruan tinggi komaruddin hidayat Logos 1
67 13450 Dinamika pemikiran islam di perguruan tinggi fuaduddin Logos 1
68 13475 Dinamika pemikiran islam di perguruan tinggi fuaduddin Logos 1
69 13880 Dinamika pemikiran islam di perguruan tinggi fuaduddin Logos 1
70 13926 Dinamika pemikiran islam di perguruan tinggi fuaduddin Logos 1
71 12938 dosa dalam islam abu ahmadi PT Rineka Cipta 2
72 13102 dosa dalam islam abu ahmadi PT Rineka Cipta 2
73 14442 dosa dalam islam abu ahmadi PT Rineka Cipta 2
74 23483 Ekonomi Islam p3ei Rajawali Press 4
75 23652 Ekonomi Islam p3ei Rajawali Press 4
76 31862 Ekonomi Islam p3ei PT Raja Grafindo Persada 1
77 31892 Ekonomi Islam akhmad mujahidin Rajawali Press 1
78 31877 Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer adiwarman a karim Gema Insani Press 1
79 23460 Ekonomi Mikro Islam adiwarman a karim Rajawali Pres 5
80 23803 Ekonomi Mikro Islam adiwarman a karim Rajawali Pres 5
81 28214 Ekonomi Mikro Islam sukarno wibowo CV Pustaka Setia 1
82 28215 Ekonomi Mikro Islam sukarno wibowo CV Pustaka Setia 1
83 28216 Ekonomi Mikro Islam sukarno wibowo CV Pustaka Setia 1
84 31865 Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga adiwarman a karim Rajawali Pres 1
85 12856 empat puluh wasiat nabi tentang kesehatan wasim fathullah aqwamedika 2
86 12858 empat puluh wasiat nabi tentang kesehatan wasim fathullah aqwamedika 2
87 13951 empat puluh wasiat nabi tentang kesehatan wasim fathullah aqwamedika 2
88 15712 empat puluh wasiat nabi tentang kesehatan wasim fathullah aqwamedika 2
89 31871 Etika Bisnis Islami muhammad UPP AMP YKPN 1
90 31021 Faith Without Fear : Beriman tanpa Rasa Takut irsad manji Nun Publisher 1
91 31022 Faith Without Fear : Beriman tanpa Rasa Takut irsad manji Nun Publisher 1
92 14382 Fajar Kemenangan Islam arifin al afgani CV.Bintang Pelajar 0
93 14383 Fajar Kemenangan Islam arifin al afgani CV.Bintang Pelajar 0
94 33970 FAKTOR-FAKTOR KONTRIBUSI PEKERJA WANITA DALAM MENUNJANG PEREKONOMIAN KELUARGA PADA KARYAWAN WANITA PT. AJB BUMIPUTERA 1912 BANJARMASIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH nur nadia Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
95 13629 feminisme dan islam mai yamani Yayasan Adikarya 1
96 14090 feminisme dan islam mai yamani Yayasan Adikarya 1
97 18381 feminisme dan islam mai yamani Yayasan Adikarya 1
98 10581 Fikih Kontroversi saiful islam mubarak Syaamil 1
99 13185 Fikih Kontroversi saiful islam mubarak Syaamil 1
100 13792 Fikih Kontroversi saiful islam mubarak Syaamil 1
101 26250 Filsafat Hukum Kewarisan Islam abdul ghofur anshori UII Press 2
102 28031 Filsafat Pendidikan Islam hasan basri Pustaka Setia 1
103 12843 fiqh siyasah ajaran sejarah dan pemikiran suyuthi pulungan PT RajaGrafindo Persada 4
104 13571 fiqh siyasah ajaran sejarah dan pemikiran suyuthi pulungan PT RajaGrafindo Persada 4
105 31138 Fiqih Sunnah 2 sayyid sabiq Tinta Abadi Gemilang 1
106 31141 Fiqih Sunnah 2 sayyid sabiq Tinta Abadi Gemilang 1
107 31053 Fiqih Sunnah 3 sayyid sabiq Tinta Abadi Gemilang 1
108 31054 Fiqih Sunnah 3 sayyid sabiq Tinta Abadi Gemilang 1
109 31055 Fiqih Sunnah 4 sayyid sabiq Tinta Abadi Gemilang 1
110 31056 Fiqih Sunnah 4 sayyid sabiq Tinta Abadi Gemilang 1
111 31057 Fiqih Sunnah 5 sayyid sabiq Tinta Abadi Gemilang 1
112 31058 Fiqih Sunnah 5 sayyid sabiq Tinta Abadi Gemilang 1
113 23536 Hukum acara peradilan agama aris bintania PT Rajagrafindo Persada 1
114 23875 Hukum acara peradilan agama aris bintania PT Rajagrafindo Persada 1
115 23579 Hukum Ekonomi Islam fathurrahman Sinar Grafika 1
116 23836 Hukum Ekonomi Islam fathurrahman Sinar Grafika 1
117 24688 Hukum Ekonomi Islam agus triyanta FH. uii Press 1
118 24689 Hukum Ekonomi Islam agus triyanta FH. uii Press 1
119 24690 Hukum Ekonomi Islam agus triyanta FH. uii Press 1
120 24691 Hukum Ekonomi Islam agus triyanta FH. uii Press 1
121 24667 Hukum Islam pujiono Mitra Pustaka 1
122 24668 Hukum Islam pujiono Mitra Pustaka 1
123 24669 Hukum Islam pujiono Mitra Pustaka 1
124 24670 Hukum Islam pujiono Mitra Pustaka 1
125 12113 Hukum Islam dan Peradilan Agama mohammad daud ali PT RajaGrafindo Persada 1
126 13392 Hukum Islam dan Peradilan Agama mohammad daud ali PT RajaGrafindo Persada 1
127 13661 Hukum Islam dan Peradilan Agama mohammad daud ali PT RajaGrafindo Persada 1
128 13712 hukum islam dan pluralitas sosial said agil husin al munawar penamadani 1
129 10582 Hukum Islam Di Indonesia ahmad rofiq PT Raja Grafindo Persada 6
130 13628 Hukum Islam Di Indonesia ahmad rofiq PT Raja Grafindo Persada 6
131 24763 Hukum Islam pengantar ilmu hukum islam di indonesia mardani Pustaka Pelajar 1
132 24764 Hukum Islam pengantar ilmu hukum islam di indonesia mardani Pustaka Pelajar 1
133 24765 Hukum Islam pengantar ilmu hukum islam di indonesia mardani Pustaka Pelajar 1
134 24766 Hukum Islam pengantar ilmu hukum islam di indonesia mardani Pustaka Pelajar 1
135 13704 hukum keluarga islam di dunia islam muhammad amin summa PT RajaGrafindo Persada 2
136 14199 hukum kewarisan islam amir syarifuddin Kencana 1
137 24823 Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam . . . anshoruddin Pustaka Pelajar 1
138 24824 Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam . . . anshoruddin Pustaka Pelajar 1
139 24825 Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam . . . anshoruddin Pustaka Pelajar 1
140 24826 Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam . . . anshoruddin Pustaka Pelajar 1
141 13084 hukum pidana islam rahmat hakim pustaka setia bandung 1
142 10583 Ilmu Fiqh zakiah daradjat Dana Bhakti Wakaf 1
143 12838 ilmu pendidikan islam nur uhbiyati Pustaka Setia 2
144 13081 ilmu pendidikan islam nur uhbiyati Pustaka Setia 2
145 13771 ilmu pendidikan islam nur uhbiyati Pustaka Setia 2
146 26628 Ilmu Pendidikan islam abuddin nata Kencana Prenada 1
147 26629 Ilmu Pendidikan islam abuddin nata Kencana Prenada 1
148 26630 Ilmu Pendidikan islam abuddin nata Kencana Prenada 1
149 26631 Ilmu Pendidikan islam abuddin nata Kencana Prenada 1
150 12842 ironi satu kota tiga tuhan taufiqulhadi Paramadina 1
151 13724 ironi satu kota tiga tuhan taufiqulhadi Paramadina 1
152 13727 ironi satu kota tiga tuhan taufiqulhadi Paramadina 1
153 13780 Islam fazlur rahman Pustaka 4
154 12966 Islam & Development sri mulyati Titian Ilahi Press 1
155 13393 Islam & Development sri mulyati Titian Ilahi Press 1
156 12988 islam (sistem nilai terpadu) muhammad abdulrahim yayasan pembina sari insan 2
157 13385 islam (sistem nilai terpadu) muhammad abdulrahim yayasan pembina sari insan 2
158 13491 islam (sistem nilai terpadu) muhammad abdulrahim yayasan pembina sari insan 2
159 29792 Islam 4 sehat 5 sempurna mahmud asy-syafrowi Mutiara Media 1
160 29793 Islam 4 sehat 5 sempurna mahmud asy-syafrowi Mutiara Media 1
161 13910 islam aktual jalaluddin rakhmat MIzan 15
162 13925 islam aktual jalaluddin rakhmat MIzan 15
163 13916 islam dalam masyarakat kontemporer ebrahim elkhouly gema risalah press 2
164 13086 islam dan masyarakat banjar alfani daud PT RajaGrafindo Persada 1
165 13087 islam dan masyarakat banjar alfani daud PT RajaGrafindo Persada 1
166 13921 islam dan orang indonesia di australia deddy mulyana Logos 1
167 13962 islam dan orang indonesia di australia deddy mulyana Logos 1
168 13902 islam dan permasalahan sosial ahmad qodri azizy LKiS 1
169 35173 Islam Dan Permasalahan Sosial ahmad qodri LKIS 1
170 35174 Islam Dan Permasalahan Sosial ahmad qodri LKIS 1
171 13562 islam dan tantangan ekonomi umer chapra Gema Insani 1
172 14094 islam dan tantangan ekonomi umer chapra Gema Insani 1
173 14118 islam ditengah pertarungan tradisi muhammad quthub MIzan 1
174 35134 Islam In China Menegenal Islam Di Negri Leluhur mi shoujiang LKIS 1
175 35135 Islam In China Menegenal Islam Di Negri Leluhur mi shoujiang LKIS 1
176 35148 Islam Jawa mark woodward LKIS 1
177 35149 Islam Jawa mark woodward LKIS 1
178 13378 islam landasan alternatif administrasi pembangunan muhammad alburaey CV Rajawali 1
179 34876 Islam Pasar Keadilan robert hefner LKIS 3
180 34877 Islam Pasar Keadilan robert hefner LKIS 3
181 29925 Islam rahmatan lil alamin aidh abdullah alqarny CLM Cakra Lintas Media 2
182 29926 Islam rahmatan lil alamin aidh abdullah alqarny CLM Cakra Lintas Media 2
183 12969 islam rasional harun nasution Mizan 6
184 13614 islam rasional harun nasution Mizan 6
185 13679 islam rasional harun nasution Mizan 6
186 12850 islam reformasi azyumardi azra PT RajaGrafindo Persada 1
187 12851 islam reformasi azyumardi azra PT RajaGrafindo Persada 1
188 34483 Islam Sasak erni budiwanti LKIS 1
189 34484 Islam Sasak erni budiwanti LKIS 1
190 30432 islam tanpa mazhab musthafa muhammad syak'ah Tiga Serangkai 1
191 30433 islam tanpa mazhab musthafa muhammad syak'ah Tiga Serangkai 1
192 12982 islam untuk disiplin ilmu ekonomi muharam marzuki Depag RI 4
193 13179 Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi arief furqan Dapertamen Agama RI 4
194 13207 islam untuk disiplin ilmu ekonomi muharam marzuki Depag RI 4
195 13349 islam untuk disiplin ilmu ekonomi muharam marzuki Depag RI 4
196 13350 islam untuk disiplin ilmu ekonomi muharam marzuki Depag RI 4
197 13351 islam untuk disiplin ilmu ekonomi muharam marzuki Depag RI 4
198 13680 islam untuk disiplin ilmu ekonomi muharam marzuki Depag RI 4
199 13783 islam untuk disiplin ilmu ekonomi muharam marzuki Depag RI 4
200 13978 islam untuk disiplin ilmu ekonomi muharam marzuki Depag RI 4
201 13989 islam untuk disiplin ilmu ekonomi muharam marzuki Depag RI 4
202 14066 islam untuk disiplin ilmu ekonomi muharam marzuki Depag RI 4
203 14186 islam untuk disiplin ilmu ekonomi muharam marzuki Depag RI 4
204 13371 islam untuk disiplin ilmu psikologi hanna djumhana Depag RI 1
205 13372 islam untuk disiplin ilmu psikologi hanna djumhana Depag RI 1
206 13373 islam untuk disiplin ilmu psikologi hanna djumhana Depag RI 1
207 13469 islam untuk disiplin ilmu psikologi hanna djumhana Depag RI 1
208 13472 islam untuk disiplin ilmu psikologi hanna djumhana Depag RI 1
209 13481 islam untuk disiplin ilmu psikologi hanna djumhana Depag RI 1
210 14035 islam untuk disiplin ilmu psikologi hanna djumhana Depag RI 1
211 23170 islam untuk disiplin ilmu psikologi hanna djumhana Depag RI 1
212 12927 islam vis-a-vis pancasila faisal ismail mitra cendekia 4
213 14080 Islam, Negara, dan Demokrasi abdurrahman wahid Erlangga 1
214 26771 Islami Banking & Finance In South-east asia angelo m venardos World scientific 1
215 26772 Islami Banking & Finance In South-east asia angelo m venardos World scientific 1
216 31872 Islamic Financial Management veithzal rivai Rajawali Press 1
217 31425 Islamic Golden Perspective: Benang Merah Sejarah Islam tutik hasanah Tinta Media 1
218 31427 Islamic Golden Perspective: Benang Merah Sejarah Islam tutik hasanah Tinta Media 1
219 31639 Islamisasi Banjarmasin Abad ke 15 sampai ke 19 yusliani noor Ombak 1
220 31640 Islamisasi Banjarmasin Abad ke 15 sampai ke 19 yusliani noor Ombak 1
221 12847 jalan baru islam taufik abdullah Mizan 2
222 13266 jalan baru islam taufik abdullah Mizan 2
223 13800 jalan baru islam taufik abdullah Mizan 2
224 31059 Jangan Berputus Asa dari Rahmad Allah ahmad abduh iwadh Salamadani 1
225 31060 Jangan Berputus Asa dari Rahmad Allah ahmad abduh iwadh Salamadani 1
226 28142 Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam nur chamid Pustaka Pelajar 1
227 28143 Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam nur chamid Pustaka Pelajar 1
228 28144 Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam nur chamid Pustaka Pelajar 1
229 28145 Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam nur chamid Pustaka Pelajar 1
230 13067 Jejak rohani sang guru suci dennis lardner carmody Murai kencana 1
231 13162 Jejak rohani sang guru suci dennis lardner carmody Murai kencana 1
232 13505 Jejak rohani sang guru suci dennis lardner carmody Murai kencana 1
233 16887 Jurnalisme Islam herry mohammad Pustaka Progressif 1
234 12828 Kaidah Fiqh sejarah dan kaidah asasi jaih mubarok PT.Raja Grafindo Persada 1
235 13263 Kaidah Fiqh sejarah dan kaidah asasi jaih mubarok PT.Raja Grafindo Persada 1
236 13412 Kaidah Fiqh sejarah dan kaidah asasi jaih mubarok PT.Raja Grafindo Persada 1
237 13947 Kaidah Fiqh sejarah dan kaidah asasi jaih mubarok PT.Raja Grafindo Persada 1
238 14081 Kaidah Fiqh sejarah dan kaidah asasi jaih mubarok PT.Raja Grafindo Persada 1
239 13105 kaidah-kaidah hukum islam ilmu ushulul fiqh abdul wahhab khallaf PT RajaGrafindo Persada 7
240 13490 kaidah-kaidah hukum islam ilmu ushulul fiqh abdul wahhab khallaf PT RajaGrafindo Persada 7
241 31881 kaidah-kaidah hukum islam ilmu ushulul fiqh abdul wahhab khallaf PT RajaGrafindo Persada 7
242 30927 Kaya Lewat Jalan Tol yusuf mansur Salamadani 1
243 30929 Kaya Lewat Jalan Tol yusuf mansur Salamadani 1
244 36730 Keterampilan Bimbingan Dan Konseling/Psikoterapi Melalui Hablun Minallah, Binafsi Minannas Dalam Praktik Pendidikan nurdin ady Cv Hasanu Utama 1
245 36731 Keterampilan Bimbingan Dan Konseling/Psikoterapi Melalui Hablun Minallah, Binafsi Minannas Dalam Praktik Pendidikan nurdin ady Cv Hasanu Utama 1
246 36732 Keterampilan Bimbingan Dan Konseling/Psikoterapi Melalui Hablun Minallah, Binafsi Minannas Dalam Praktik Pendidikan nurdin ady Cv Hasanu Utama 1
247 36733 Keterampilan Bimbingan Dan Konseling/Psikoterapi Melalui Hablun Minallah, Binafsi Minannas Dalam Praktik Pendidikan nurdin ady Cv Hasanu Utama 1
248 36734 Keterampilan Bimbingan Dan Konseling/Psikoterapi Melalui Hablun Minallah, Binafsi Minannas Dalam Praktik Pendidikan nurdin ady Cv Hasanu Utama 1
249 36467 KEUTAMAAN PRINSIP TARADHIN DALAM PRAKTIK PENJUALAN (STUDI PADA BUSINESS CENTRE SMESA MART SMKN 1 BANJARMASIN) mega puspita sari Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
250 28236 Kitab sejarah peradaban islam terlengkap abdul syukur al-azizi saufa 1
251 28237 Kitab sejarah peradaban islam terlengkap abdul syukur al-azizi saufa 1
252 28238 Kitab sejarah peradaban islam terlengkap abdul syukur al-azizi saufa 1
253 28239 Kitab sejarah peradaban islam terlengkap abdul syukur al-azizi saufa 1
254 16395 Kompilasi Hukum Islam fokus media Fokusmedia 2
255 23124 Kompilasi Hukum Islam fokusmedia Fokusmedia 2
256 14178 kompilasi hukum islam di indonesia abdurrahman Akademika Presindo 1
257 10641 Kunci ibadah dengan bimbingan shalat lengkap moh juhri Sayyidah 1
258 13071 Kunci ibadah dengan bimbingan shalat lengkap moh juhri Sayyidah 1
259 14079 Manajemen Pendidikan Islam kamal muhammad isa PT.Fikahati Aneska 1
260 20710 Mantik kaidah berpikir Islam syukriadi sambas PT.Remaja Rosdakarya 5
261 24767 Menggagas Ilmu Ekonomi Islam syek nawab haider naqvi Pustaka Pelajar 2
262 24768 Menggagas Ilmu Ekonomi Islam syek nawab haider naqvi Pustaka Pelajar 2
263 24769 Menggagas Ilmu Ekonomi Islam syek nawab haider naqvi Pustaka Pelajar 2
264 24770 Menggagas Ilmu Ekonomi Islam syek nawab haider naqvi Pustaka Pelajar 2
265 28794 Menggagas Ilmu Ekonomi Islam syek nawab haider naqvi Pustaka Pelajar 2
266 31142 Menginstal Nyali Baru bambang trim Tinta Medina 1
267 31143 Menginstal Nyali Baru bambang trim Tinta Medina 1
268 31043 Mengubah Ajal Memperpanjang Umur saifuddin aman AL-MAWARDI PRIMA 1
269 31044 Mengubah Ajal Memperpanjang Umur saifuddin aman AL-MAWARDI PRIMA 1
270 10694 Mereka menjawab Islam Menjawab zakir naik Aqwam 5
271 28186 Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah boedi abdullah CV Pustaka Setia 1
272 28187 Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah boedi abdullah CV Pustaka Setia 1
273 28188 Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah boedi abdullah CV Pustaka Setia 1
274 28189 Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah boedi abdullah CV Pustaka Setia 1
275 24752 Metodologi Pembaruan Hukum Islam kutbuddin aibak Pustaka Pelajar 1
276 24753 Metodologi Pembaruan Hukum Islam kutbuddin aibak Pustaka Pelajar 1
277 24754 Metodologi Pembaruan Hukum Islam kutbuddin aibak Pustaka Pelajar 1
278 24755 Metodologi Pembaruan Hukum Islam kutbuddin aibak Pustaka Pelajar 1
279 12911 Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam muhammad Ekonisia 1
280 13182 Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam muhammad Ekonisia 1
281 23463 Metodologi Penelitian Ekonomi islam hendri tanjung gramata publishing 1
282 12995 metodologi penelitian pemikiran ekonomi islam muhamad Ekonisia 1
283 13149 metodologi penelitian pemikiran ekonomi islam muhamad Ekonisia 1
284 13610 metodologi pengajaran agama islam munzier suparta amissco 1
285 13710 metodologi pengajaran agama islam ahmad tafsir remaja rosdakarya 1
286 13881 metodologi pengajaran agama islam ahmad tafsir remaja rosdakarya 1
287 28302 Model Bimbingan Kelompok Berbasis Ajaran Islam Untuk Meningkatkan Konsep diri siswa sri narti Pustaka Pelajar 1
288 28303 Model Bimbingan Kelompok Berbasis Ajaran Islam Untuk Meningkatkan Konsep diri siswa sri narti Pustaka Pelajar 1
289 28304 Model Bimbingan Kelompok Berbasis Ajaran Islam Untuk Meningkatkan Konsep diri siswa sri narti Pustaka Pelajar 1
290 28305 Model Bimbingan Kelompok Berbasis Ajaran Islam Untuk Meningkatkan Konsep diri siswa sri narti Pustaka Pelajar 1
291 12974 modernisme dan fundamentalisme dalam politik islam yusril ihza mahendra Paramadina 1
292 12976 modernisme dan fundamentalisme dalam politik islam yusril ihza mahendra Paramadina 1
293 14044 modernisme dan fundamentalisme dalam politik islam yusril ihza mahendra Paramadina 1
294 13080 motivasi peningkatan peranan wanita menurut ajaran islam latifah muchtar Depag RI 1
295 13454 motivasi peningkatan peranan wanita menurut ajaran islam latifah muchtar Depag RI 1
296 25583 Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun syari uddin Gema Media 1
297 25584 Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun syari uddin Gema Media 1
298 25585 Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun syari uddin Gema Media 1
299 25586 Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun syari uddin Gema Media 1
300 30747 Panduan Psikoterapi Holistik Islami h ibin kutibin tadjidin Kutibin 1
301 30750 Panduan Psikoterapi Holistik Islami h ibin kutibin tadjidin Kutibin 1
302 31875 Pelembagaan Hukum Islam Di indonesia : Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya busthanul arifin Gema Insani Press 1
303 14039 pemahaman islam dan tantangan keadilan jender nasaruddin umar gama media 1
304 13455 Pembaharuan Dalam Islam harun nasution PT Bulan Bintang 11
305 21389 Pembaharuan Dalam Islam harun nasution PT Bulan Bintang 11
306 14022 pemikiran para tokoh pendidikan islam abuddin nata Rajawali Pers 1
307 25899 Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat abdullah nata PT Raja Grafindo 1
308 25900 Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat abdullah nata PT Raja Grafindo 1
309 25901 Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat abdullah nata PT Raja Grafindo 1
310 25902 Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat abdullah nata PT Raja Grafindo 1
311 36237 Pemikiran Politik Islam Sejarah, Praktik dan Gagasan sirojuddin aly Rajawali Press 1
312 36239 Pemikiran Politik Islam Sejarah, Praktik dan Gagasan sirojuddin aly Rajawali Press 1
313 36240 Pemikiran Politik Islam Sejarah, Praktik dan Gagasan sirojuddin aly Rajawali Press 1
314 36241 Pemikiran Politik Islam Sejarah, Praktik dan Gagasan sirojuddin aly Rajawali Press 1
315 28124 Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek atho mudzhar Pustaka Pelajar 8
316 28125 Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek atho mudzhar Pustaka Pelajar 8
317 28126 Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek atho mudzhar Pustaka Pelajar 8
318 28127 Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek atho mudzhar Pustaka Pelajar 8
319 12831 pendidikan agama islam mohammad daud ali PT.Raja Grafindo Persada 1
320 13785 Pendidikan Agama Islam zakiah daradjat Departemen Agama RI 0
321 28053 Pendidikan Agama Islam Berbasis karakter Di Perguruan Tinggi syafe'i PT Raja Grafindo Persada 1
322 28054 Pendidikan Agama Islam Berbasis karakter Di Perguruan Tinggi syafe'i PT Raja Grafindo Persada 1
323 28055 Pendidikan Agama Islam Berbasis karakter Di Perguruan Tinggi syafe'i PT Raja Grafindo Persada 1
324 28056 Pendidikan Agama Islam Berbasis karakter Di Perguruan Tinggi syafe'i PT Raja Grafindo Persada 1
325 28322 Pendidikan Agama Islam Di Pergruan Tinggi Umum nurhasanah bakhtiar Aswaja 3
326 28323 Pendidikan Agama Islam Di Pergruan Tinggi Umum nurhasanah bakhtiar Aswaja 3
327 28324 Pendidikan Agama Islam Di Pergruan Tinggi Umum nurhasanah bakhtiar Aswaja 3
328 28325 Pendidikan Agama Islam Di Pergruan Tinggi Umum nurhasanah bakhtiar Aswaja 3
329 25791 Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi beni kurniawan Grassindo 1
330 25792 Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi beni kurniawan Grassindo 1
331 25793 Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi beni kurniawan Grassindo 1
332 25794 Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi beni kurniawan Grassindo 1
333 32172 PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR KIMIA SISWA SMA NEGERI 1 ALALAK mariatul kiftiah Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
334 25285 Pengantar Fiqh Muamalah dimyauddin djuaini pustaka pelajar 1
335 25287 Pengantar Fiqh Muamalah dimyauddin djuaini Pustaka Pelajar 1
336 25288 Pengantar Fiqh Muamalah dimyauddin djuaini Pustaka Pelajar 1
337 13719 pengantar hukum islam hasbi ash shiddieqy Bulan Bintang 6
338 14028 pengantar hukum islam hasbi ash shiddieqy Bulan Bintang 6
339 13698 pengantar hukum islam 2 hasbi ash shiddieqy Bulan Bintang 6
340 27984 Pengantar Studi Islam didiek ahmad supadie Rajawali Perss 2
341 27985 Pengantar Studi Islam didiek ahmad supadie Rajawali Perss 2
342 27986 Pengantar Studi Islam didiek ahmad supadie Rajawali Perss 2
343 27987 Pengantar Studi Islam didiek ahmad supadie Rajawali Perss 2
344 32151 PENGARUH GAYA HIDUP MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN MENURUT EKONOMI SYARIAH zakaria Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
345 33554 PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN FASILITAS TERHADAP KEPUASAN PASIEN DITINJAU DARI STUDI KELAYAKAN BISNIS (STUDI KASUS PADA PASIEN RAWAT INAP RUMAH SAKIT SARI MULIA BANJARMASIN) kapsah Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
346 33736 PENGARUH PROGRAM PAKET MASA DEPAN (PMD) PADA BTPN SYARIAH CABANG BANJARMASIN TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT KELURAHAN GAMBUT rose kurnia Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
347 31256 Penghianatan-penghianatan dalam Sejarah Islam syaikh sa'ad karim al fiqi Pustaka Al Kautsar 2
348 31257 Penghianatan-penghianatan dalam Sejarah Islam syaikh sa'ad karim al fiqi Pustaka Al Kautsar 2
349 13563 peradilan islam dalam tatanan masyarakat indonesia cik hasan bisri PT Remadja Rosdakarya 2
350 13575 peradilan islam dalam tatanan masyarakat indonesia cik hasan bisri PT Remadja Rosdakarya 2
351 14093 peradilan islam dalam tatanan masyarakat indonesia cik hasan bisri PT Remadja Rosdakarya 2
352 12782 Perbandingan agama zakiah daradjat Bumi Aksara 1
353 33636 Perkembangan Peradilan Islam oyo sunaryo mukhlas Ghalia Indonesia 1
354 33637 Perkembangan Peradilan Islam oyo sunaryo mukhlas Ghalia Indonesia 1
355 33638 Perkembangan Peradilan Islam oyo sunaryo mukhlas Ghalia Indonesia 1
356 33639 Perkembangan Peradilan Islam oyo sunaryo mukhlas Ghalia Indonesia 1
357 14019 perkembangan psikologi agama dan pendidikan islam di indonesia zakiah daradjat Logos 1
358 28102 Perpustakaan Islam rifai PT Raja Grafindo Persada 1
359 28103 Perpustakaan Islam rifai PT Raja Grafindo Persada 1
360 28104 Perpustakaan Islam rifai PT Raja Grafindo Persada 1
361 28105 Perpustakaan Islam rifai PT Raja Grafindo Persada 1
362 12852 perwakafan tanah di indonesia adijani alalabij PT RajaGrafindo Persada 4
363 13501 perwakafan tanah di indonesia adijani alalabij PT RajaGrafindo Persada 4
364 31861 Pilar Pilar Penelitian HUKUM ISLAM dan PRANATA SOSIAL cik hasan bisri PT Raja Grafindo Persada 1
365 31864 Pokok Pokok hukum Perjanjian Islam di Indonesia abdul ghofur anshori Citra Media 1
366 12928 politik islam kelangsungan dan perubahan john obert voll Titian Ilahi Press 1
367 33530 PRAKTEK DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI ASURANSI SYARI’AH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN rahmi Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
368 32117 PRAKTEK LELANG TURUN PADA PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG A. YANI KM. 4 BANJARMASIN rahmatul jannah Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
369 28162 Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam muhammad Graha Ilmu 1
370 28163 Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam muhammad Graha Ilmu 1
371 28164 Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam muhammad Graha Ilmu 1
372 28165 Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam muhammad Graha Ilmu 1
373 13897 produksi dalam islam rustam effendi magistra insania 1
374 13915 produksi dalam islam rustam effendi magistra insania 1
375 13919 produksi dalam islam rustam effendi magistra insania 1
376 14021 produksi dalam islam rustam effendi magistra insania 1
377 30959 Rahasia DI Balik Penciptaan Organ Tubuh Manusia muhammad surwardi Zahira 1
378 30960 Rahasia DI Balik Penciptaan Organ Tubuh Manusia muhammad surwardi Zahira 1
379 23492 Rekonstruksi pendidikan islam muhaimin Rajawali Press 2
380 23707 Rekonstruksi Pendidikan Islam muhaimin Rajawali Press 2
381 13088 relevansi islam dengan sains teknologi hamzah yaqub PT Almaarif 1
382 13514 relevansi islam dengan sains teknologi hamzah yaqub PT Almaarif 1
383 13790 relevansi islam dengan sains teknologi hamzah yaqub PT Almaarif 1
384 13802 relevansi islam dengan sains teknologi hamzah yaqub PT Almaarif 1
385 13391 reorientasi pendidikan islam jusuf amir feisal Gema Insani Press 1
386 13552 reorientasi pendidikan islam jusuf amir feisal Gema Insani Press 1
387 14011 Ruh Islam dalam Budaya bangsa konsep Estetika beryl c syamwil Yayasan Festifal Istiqlal 1
388 31173 Saleh yang Salah! handono mardiyanto Republika 1
389 31174 Saleh yang Salah! handono mardiyanto Republika 1
390 10616 Satu Tuhan Banyak Agama pandangan sufistik ibn Arabi,Rumi dan Al-Jili media zainul bahri Mizan 1
391 13227 Satu Tuhan Banyak Agama pandangan sufistik ibn Arabi,Rumi dan Al-Jili media zainul bahri Mizan 1
392 36365 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam adiwarman azwar karim PT Rajagrfindo Persada 7
393 36366 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam adiwarman azwar karim PT Rajagrfindo Persada 7
394 36367 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam adiwarman azwar karim PT Rajagrfindo Persada 7
395 36368 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam adiwarman azwar karim PT Rajagrfindo Persada 7
396 10649 Sejarah pendidikan islam zuhairini Bumi Aksara 5
397 12855 Sejarah pendidikan islam zuhairini Bumi Aksara 5
398 13076 Sejarah pendidikan islam zuhairini Bumi Aksara 5
399 13756 Sejarah pendidikan islam zuhairini Bumi Aksara 5
400 10658 Sejarah Peradaban Islam badri yatim PT.Raja Grafindo Persada 20
401 13843 sistem ethika islami rachmat djatnika Pustaka Panjimas Jakarta 2
402 14173 sistem ethika islami rachmat djatnika Pustaka Panjimas Jakarta 2
403 27084 Sistem moneter islam umer chapra Gema Insani 1
404 32118 Standar Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin ami akbar rajab Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
405 30667 studi islam paradigma komprehensif yan s prasetiadi al-azhar 1
406 30668 studi islam paradigma komprehensif yan s prasetiadi al-azhar 1
407 31366 Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia hukumonline.com Literati 1
408 31367 Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia hukumonline.com Literati 1
409 21873 Teori Pemerintahan Islam khalid ibrahim jindan Rineka Cipta 1
410 30696 Ternyata Shalat Sambil Memegang Anak itu Tetap Sah! ummu azzam Qultum Media 1
411 30697 Ternyata Shalat Sambil Memegang Anak itu Tetap Sah! ummu azzam Qultum Media 1
412 30641 The Road to Happiness (Menggapai Kebahagiaan) emeritus PT Khazanah Mimbar Plus 1
413 30692 The Voice of Heart (Bisikan Hati) toto tasmara Pustaka Al-Mawardi 1
414 30693 The Voice of Heart (Bisikan Hati) toto tasmara Pustaka Al-Mawardi 1
415 13837 tindak pidana dalam syariat islam abdur rahman i doi PT Rineka Cipta 1
416 36036 TINGKAT KUALITAS KERJA KARYAWAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI KASUS PT MITRA ARIEF ENERGY pujawati Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
417 33941 TINGKAT STRATA PENDIDIKAN DALAM PERTIMBANGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENJADI SEORANG WIRAUSAHA (STUDI KASUS KOTA BANJARMASIN UTARA) septia rendy santoso Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
418 33942 TINGKAT STRATA PENDIDIKAN DALAM PERTIMBANGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENJADI SEORANG WIRAUSAHA (STUDI KASUS KOTA BANJARMASIN UTARA) septia rendy santoso Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
419 36069 TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG ZAKAT PROFESI DOSEN UNISKA MENURUT UU NO 23 TAHUN 2011 muhammad hamdi Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
420 33801 TRANSAKSI JUAL BELI ON LINE AKAD SALAM SECARA E-COMMERCE DI HERAWATI OLSHOP KABUPATEN BARITO KUALA misnawati Perpustakaan Pusat Uniska Banjarmasin 0
421 31081 Tuntutan Shalat Rasulullah ibnu qayyim aljauziyah Akbar 3
422 31082 Tuntutan Shalat Rasulullah ibnu qayyim aljauziyah Akbar 3
423 31417 Uje Berdakwah dengan Hati kanka nadia Rexa 3
424 31418 Uje Berdakwah dengan Hati kanka nadia Rexa 3
425 13104 umat islam dan perubahan zaman amidhan CV multi yasa 1
426 12968 wajah dunia islam muhammad sayyid buku islam utama 4
427 14101 wajah dunia islam muhammad sayyid buku islam utama 4
428 23204 Wanita Bartanya Islam Menjawab labib Bintang Usaha jaya Surabaya 0
429 13464 Watak Pendidikan Islam hery noor Friska Agung Jakarta 1
430 13465 Watak Pendidikan Islam hery noer aly Friska Agung Jakarta 1