Daftar buku

No Kode Nama Pengarang Penerbit Cet Y/N
1 13083 Asas-asas Ekonomi Islam sholahuddin PT Raja Grafindo Persada 1
2 13859 Asas-asas Ekonomi Islam sholahuddin PT Raja Grafindo Persada 1
3 23483 Ekonomi Islam p3ei Rajawali Press 4
4 23652 Ekonomi Islam p3ei Rajawali Press 4
5 31862 Ekonomi Islam p3ei PT Raja Grafindo Persada 1
6 31892 Ekonomi Islam akhmad mujahidin Rajawali Press 1
7 31877 Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer adiwarman a karim Gema Insani Press 1
8 23460 Ekonomi Mikro Islam adiwarman a karim Rajawali Pres 5
9 23803 Ekonomi Mikro Islam adiwarman a karim Rajawali Pres 5
10 31865 Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga adiwarman a karim Rajawali Pres 1
11 13179 Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi arief furqan Dapertamen Agama RI 4
12 31872 Islamic Financial Management veithzal rivai Rajawali Press 1
13 28142 Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam nur chamid Pustaka Pelajar 1
14 28143 Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam nur chamid Pustaka Pelajar 1
15 28144 Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam nur chamid Pustaka Pelajar 1
16 28145 Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam nur chamid Pustaka Pelajar 1
17 12911 Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam muhammad Ekonisia 1
18 13182 Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam muhammad Ekonisia 1
19 23463 Metodologi Penelitian Ekonomi islam hendri tanjung gramata publishing 1
20 12995 metodologi penelitian pemikiran ekonomi islam muhamad Ekonisia 1
21 13149 metodologi penelitian pemikiran ekonomi islam muhamad Ekonisia 1
22 28162 Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam muhammad Graha Ilmu 1
23 28163 Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam muhammad Graha Ilmu 1
24 28164 Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam muhammad Graha Ilmu 1
25 28165 Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam muhammad Graha Ilmu 1
26 36365 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam adiwarman azwar karim PT Rajagrfindo Persada 7
27 36366 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam adiwarman azwar karim PT Rajagrfindo Persada 7
28 36367 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam adiwarman azwar karim PT Rajagrfindo Persada 7
29 36368 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam adiwarman azwar karim PT Rajagrfindo Persada 7