Daftar buku

No Kode Nama Pengarang Penerbit Cet Y/N
1 13194 asas-asas pendidikan islam hasan langgulung PT Al Husna Zikra 1
2 13620 asas-asas pendidikan islam hasan langgulung PT Al Husna Zikra 1
3 12838 ilmu pendidikan islam nur uhbiyati Pustaka Setia 2
4 13081 ilmu pendidikan islam nur uhbiyati Pustaka Setia 2
5 13771 ilmu pendidikan islam nur uhbiyati Pustaka Setia 2
6 26628 Ilmu Pendidikan islam abuddin nata Kencana Prenada 1
7 26629 Ilmu Pendidikan islam abuddin nata Kencana Prenada 1
8 26630 Ilmu Pendidikan islam abuddin nata Kencana Prenada 1
9 26631 Ilmu Pendidikan islam abuddin nata Kencana Prenada 1
10 14079 Manajemen Pendidikan Islam kamal muhammad isa PT.Fikahati Aneska 1
11 14022 pemikiran para tokoh pendidikan islam abuddin nata Rajawali Pers 1
12 25899 Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat abdullah nata PT Raja Grafindo 1
13 25900 Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat abdullah nata PT Raja Grafindo 1
14 25901 Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat abdullah nata PT Raja Grafindo 1
15 25902 Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat abdullah nata PT Raja Grafindo 1
16 12831 pendidikan agama islam mohammad daud ali PT.Raja Grafindo Persada 1
17 14019 perkembangan psikologi agama dan pendidikan islam di indonesia zakiah daradjat Logos 1
18 23492 Rekonstruksi pendidikan islam muhaimin Rajawali Press 2
19 23707 Rekonstruksi Pendidikan Islam muhaimin Rajawali Press 2
20 13391 reorientasi pendidikan islam jusuf amir feisal Gema Insani Press 1
21 13552 reorientasi pendidikan islam jusuf amir feisal Gema Insani Press 1
22 13464 Watak Pendidikan Islam hery noor Friska Agung Jakarta 1
23 13465 Watak Pendidikan Islam hery noer aly Friska Agung Jakarta 1